Splošni določila in pogoji uporabe

Spletna stran Catrice je internetna prisotnost podjetja cosnova GmbH (v nadaljevanju navedena kot "cosnova") in ponuja informacije in podatke kot tudi informacije ostalih spletnih strani preko hiperlinkov (internetne povezave). Te informacije in podatki so izključno namenjeni v informativne namene in ne morejo biti zanesljive, natančne ali popolne.

§ 1 Področje veljavnosti

Podjetje cosnova je odgovorno samo za vsebino, ki so jo ustvarili, objavili in distribuirali sami. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vsebino spletne strani www.catrice.de, www.catrice.eu kot tudi na podstrani, ki spadajo k tej domeni in/ali Catrice spletni strani, cosnova internetni prisotnosti ali Catrice spletnih ponudnikih.

§ 2 Odgovornost

cosnova bo odgovorna samo za namerno ali veliko malomarnost kršitve dolžnosti, ne glede na stopnjo krivde v primeru poškodbe na življenju, telesu ali zdravju. V primeru naklepne ali hude malomarnosti, pa tudi male malomarnosti kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, ki so bistvenega pomena za dosego namena pogodbe, lahko cosnova odgovarja le v skladu z veljavno zakonodajo za takšne škode, ki so bile predvidene v zvezi z naravo in obsegom naloge. Poleg tega so vsi zahtevki za nadomestilo neposredne ali posredne škode izključeni ne glede na pravne razloge, vključno z vsemi zahtevki za povračilo zaradi kršitve pred-pogodbenih obveznosti in nezakonitega delovanja.

cosnova ni odgovorna za motnje v kakovosti dostopnosti zaradi višje sile ali zaradi dogodkov, ki jih cosnova ne nadzoruje, zlasti zrušitve v komunikacijskih omrežjih in gateways. cosnova ne zagotavlja, da spletna stran deluje neprekinjeno in pravilno, in da se morebitne napake popravijo. Prav tako ni mogoče jamčiti, da je vsebina strani pravilna.  

§ 3 Avtorske pravice

Vsebine spletnih strani Catrice so zaščitene z avtorskimi pravicami. Uporabnost te vsebine je samo ob upoštevanju veljavnih zakonov o avtorskih pravicah. Te spletne strani se ne sme spreminjati, prepisovati, ponovno objaviti, prenašati, krožiti ali shraniti brez odobritve cosnove. Material se lahko uporablja izključno za zasebne, nekomercialne namene in pod strogim upoštevanjem avtorskih določb.

Preprosta, neizključna in neprenosljiva licenca bo dodeljena za kritje enkratnega nalaganja in shranjevanja programske opreme, indeksov, podatkov in njihove vsebine s strani cosnove. Vse nadaljnje pravice ostanejo cosnovi. Še posebej so strogo prepovedane prodaja in kakršna koli komercialna uporaba.

§ 4 Zaščita podatkov

cosnova je v celoti zavezana k spoštovanju pravnih predpisov o varovanju zasebnosti in zakonov o tajnosti telekomunikacij. Zaradi tega si pozorno poglejte našo izjavo o varstvu podatkov.

§ 5 Reševanje sporov

Sledite tej povezavi na spletno stran Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Sledite tej povezavi na spletno stran Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov.

§ 6 Končne določbe

Za splošni pogoji uporabe in vsa pravna razmerja med uporabniki spletne strani Catrice in cosnovo velja nemško pravo. Če ena ali več določb splošnih pogojev uporabe je ali postane neveljavna, veljavnost vseh drugih določb ne vpliva to.