Ochrona danych

Polityka prywatności

Cosnova GmbH (zwana dalej „my”) docenia Państwa zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Dlatego też ważne jest dla nas, aby czuli się Państwo się bezpiecznie, odwiedzając naszą witrynę internetową (zwaną dalej „Witryną”), również w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie Państwa o kategorii, zakresie i celu przetwarzania przez nas danych osobowych podczas korzystania z naszej Witryny, w tym wszystkich podstron. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być związane z Państwem osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

Można też przeczytać, zachować i wydrukować niniejszą Politykę prywatności jako kompletny dokument.Polityka prywatności – Spis treści

Proszę kliknąć na poniższe łącza, aby przejść bezpośrednio do odpowiednich tematów.

1. Informacje o administratorze i inspektorze ochrony danych

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej Witryny

3. Pliki cookie

4. Ogólne udostępnianie danych osobowych

5. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki społecznościowe

6. Ocena danych dotyczących użycia („śledzenie”) i informacji dotyczących użycia („re)targetowanie”)

7. Informacje o newsletterze

8. Nasza obecność w mediach społecznościowych

9. Prawa osób, których dane dotyczą

10. Aktualizowanie Polityki prywatności1. Informacje o administratorze i inspektorze ochrony danych

(a) Administrator

Administratorem danych, zgodnie z definicją ujętą w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) i innych krajowych ustawach państw członkowskich o ochronie danych, a także w innych przepisach o ochronie danych, jest:

cosnova GmbH

Am Limespark 2

65843 Sulzbach, Niemcy

Telefon: +49 6196 76156-0

Faks: +49 6196 76156-1298

E-mail: info@cosnova.com

Więcej informacji na nasz temat można znaleźć w informacjach o świadczeniodawcy [HIPERŁĄCZE].

(b) Inspektorem ochrony danych z ramienia administratora danych jest:

Moritz Görmann

CTM-COM GmbH

Wilhelm-Leuschner-Strasse 33

64380 Rossdorf, Niemcy

Telefon: +49 6154 57605-0

Faks: +49 6154 57605-29

www.ctm-com.de2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej Witryny

Jeżeli korzystają Państwo z witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeżeli nie wysyłają nam Państwo żadnych informacji w inny sposób, zbieramy jedynie dane osobowe, które przeglądarka wysyła na nasz serwer. Zbieramy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlania naszej Witryny w odpowiedniej dla Państwa wersji i języku, do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa oraz do sporządzania ogólnych raportów z korzystania z naszej Witryny (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

adres IP

data i godzina żądania

treść żądania (określona strona)

witryna, z której pochodzi żądanie

przeglądarka

system operacyjny

Powyższe dane zostaną niezwłocznie usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do powyższych celów i nie później niż 30 dni po ich zebraniu.

Jeżeli przekażą nam Państwo dalsze dane osobowe, np. w trakcie rejestracji, w ramach formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub w celu realizacji umowy, wykorzystamy je do wymienionych celów, do administracji klienta oraz - w razie potrzeby - do przetwarzania i księgowania wszelkich transakcji handlowych, w każdym przypadku w zakresie wymaganym do tego celu.

Jeżeli korzystają Państwo z naszych testerów cyfrowych, określamy Państwa przybliżoną lokalizację (z dokładnością do ok. 50 km) na podstawie adresu IP, który został zanonimizowany poprzez jego skrócenie oraz poprzez skanowanie kodu QR, ustalamy, z którą wersją naszego punktu sprzedaży mają Państwo do czynienia. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i nie są łączone z innymi danymi.

W przypadku, gdy skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej (np. na podany powyżej adres), dane osobowe przekazane za pomocą poczty elektronicznej zostaną zachowane. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia rozmowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania komunikatu jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania danych kontaktowych; obejmuje to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane te zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, do których zostały zebrane, co ma miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy na podstawie okoliczności można stwierdzić, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.3. Pliki cookie

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej Witryny na Państwa komputerze są zapisywane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa twardym dysku zgodnie z używaną przez Państwa przeglądarką i poprzez które pewne informacje są przekazywane do strony, która ustawia cookie (w tym przypadku przez nas). Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Wykorzystuje się je, aby uczynić ofertę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika i efektywną jako całość.

(a) Kwestie ogólne

Niniejsza witryna wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcje zostały wyjaśnione poniżej:

- tymczasowe pliki cookie. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmuje to w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tzw. ID sesji, za pomocą którego można przypisać różne żądania z przeglądarki do udostępnionej sesji. Pozwala to na rozpoznanie Państwa komputera po powrocie do naszej Witryny. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie może być zapisana na przykład zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania.

- trwałe pliki cookie. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki te można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

(b) Ustawienia przeglądarki

Mogą Państwo skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi preferencjami i, na przykład, nie akceptować plików cookie osób trzecich lub wszystkich plików cookie. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Należy zauważyć, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej Witryny.

(c) Wykaz plików cookie

Wykaz używanych plików cookie można znaleźć tutaj [HIPERŁĄCZE]

(d) Anulowanie plików cookie

Mogą Państwo wycofać zgodę na ustawienie plików cookie w przyszłości, klikając mały symbol pliku cookie w lewym dolnym rogu Witryny.

(e) Google Tag Manager

Witryna internetowa korzysta z narzędzia Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie, które umożliwia nam zarządzanie znacznikami witryn internetowych za pośrednictwem interfejsu. Samo narzędzie (które wdraża znaczniki) jest domeną bez plików cookie i nie przechowuje żadnych danych osobowych. Narzędzie to uruchamia inne znaczniki, które mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została przeprowadzona na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona obowiązująca dla wszystkich znaczników śledzenia wdrożonych za pomocą Google Tag Manager.

Informacje o podmiocie trzecim: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Tak zwane standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO zostały zawarte z tym usługodawcą jako odpowiednie gwarancje. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes).4. Ogólne udostępnianie danych osobowych

(a) Udostępnianie usługodawcom

Czasami korzystamy z pomocy usługodawców, którzy są zobowiązani do wykonywania określonych czynności związanych z przetwarzaniem danych. Są to bez wyjątku usługodawcy związani instrukcjami, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

(b) Ujawnienie organom publicznym, stronom poszkodowanym i na potrzeby postępowania sądowego

Jeżeli będzie to konieczne w celu wyjaśnienia kwestii nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z naszej Witryny lub w celu ścigania przestępstw, dane osobowe zostaną przekazane, w stosownych przypadkach, organom ścigania oraz poszkodowanym osobom trzecim. Jednak ma to miejsce tylko wtedy, gdy istnieją przesłanki niezgodnego z prawem lub oszukańczego zachowania.

Przekazanie może mieć miejsce również wtedy, gdy służy ono egzekwowaniu warunków użytkowania lub innych umów. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do udzielania informacji niektórym organom publicznym na ich żądanie. Są to organy ścigania, organy zajmujące się ściganiem przestępstw administracyjnych, za które nakłąda się grzywny, oraz organy podatkowe.

(c) Przekazywanie danych w ramach transakcji korporacyjnych

W trakcie dalszego rozwoju naszej działalności struktura naszej firmy może ulec zmianie w wyniku zmian formy prawnej, zakładania, zakupu lub sprzedaży spółek zależnych, części spółek lub komponentów. W przypadku takich transakcji informacje o klientach mogą być udostępniane nabywcy lub następcy prawnemu wraz z częścią przedsiębiorstwa, która ma zostać przeniesiona.

W każdym przypadku, gdy dane osobowe są ujawniane w opisanym powyżej zakresie, zapewniamy, że odbywa się to zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

(d) Udostępnianie danych odbiorcom spoza UE

Może się zdarzyć, że będziemy przekazywać dane osobowe do krajów spoza UE („kraje trzecie”). Każde przekazanie danych odbiorcy w kraju trzecim będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeżeli Komisja Europejska nie ustaliła, że kraj trzeci ma odpowiedni poziom ochrony, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony Państwa danych. Można tego dokonać w szczególności poprzez zawieranie umów o przetwarzanie danych, które zawierają standardowe unijne klauzule ochrony danych i zapewniają odpowiednie gwarancje zdaniem Komisji Europejskiej (dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.5. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki społecznościowe

(a) Kwestie ogólne

Nasza Witryna może zawierać również oferty od osób trzecich. Jeśli klikną Państwo na taką ofertę, przekażemy dane odpowiedniemu dostawcy w wymaganym zakresie (np. informacje, że znaleźli Państwo u nas tę ofertę oraz, jeśli to możliwe, dalsze informacje, które już Państwo w tym celu udostępnili w naszej Witrynie).

(b) Wtyczki społecznościowe

Jeśli używamy tak zwanych „wtyczek społecznościowych” z sieci społecznościowych w naszej Witrynie, prosimy o Państwa zgodę przed ich użyciem.

Jeśli posiadają Państwo konto użytkownika w sieci i są Państwo zalogowani w momencie aktywacji wtyczki społecznościowej, sieć może połączyć Państwa wizytę w naszej Witrynie z Państwa kontem użytkownika. Jeśli chcą Państwo tego uniknąć, prosimy wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej.

Po aktywacji wtyczki społecznościowej sieć przekazuje treści, które udostępnia bezpośrednio do przeglądarki, która osadza ją w naszej Witrynie. W tej sytuacji może mieć miejsce również przekazywanie danych, które jest inicjowane i kontrolowane przez odpowiedni portal społecznościowy. Państwa połączenie z serwisem społecznościowym, transfery danych pomiędzy siecią i systemem oraz interakcje na tej platformie są regulowane wyłącznie przez Politykę prywatności danej sieci.

Jeśli klikną Państwo na łącze do oferty lub aktywują wtyczkę społecznościową, dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „odpowiedniego poziomu ochrony” dla przetwarzania danych osobowych, który spełnia normy UE. Prosimy o tym pamiętać, zanim klikną Państwo na łącze lub aktywują wtyczkę społecznościową i w ten sposób spowodują przekazanie swoich danych.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia plików cookie.

(d) Filmy na YouTube

Filmy na YouTube włączyliśmy do naszej oferty online na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (tj. interesu w zakresie optymalizacji naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). RODO). Filmy te są przechowywane na stronie http://www.youtube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej Witryny. Przedmiotowe materiały są zintegrowane w „trybie rozszerzonej ochrony danych”, tzn. żadne dane o Państwu jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dane, o których mowa w następnym akapicie, będą przekazywane wyłącznie, gdy będą Państwo odtwarzać filmy. Nie mamy żadnego wpływu na ten rodzaj przekazywania danych.

Gdy odwiedzają Państwo Witrynę, YouTube uzyskuje Państwa adres IP oraz informacje o tym, że odwiedzili Państwo odpowiednią podstronę naszej Witryny. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy YouTube zapewnia konto użytkownika, z którego Państwo korzystają do zalogowania się, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani na konto Google, Państwa dane zostają przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa profil był przypisany do YouTube, winni się Państwo wylogować przed aktywowaniem przycisku. YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku lub projektowania swojej strony internetowej pod kątem popytu. Taka analiza jest prowadzona w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy opartej na potrzebach i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach w naszej Witrynie. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników. Aby z niego skorzystać, należy z YouTube.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w Polityce prywatności. Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony swojej prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(d) Google Maps

W omawianej Witrynie korzystamy z oferty Google Maps w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy (tj. interes w zakresie optymalizacji naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Pozwala nam to na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio w Witrynie i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy, np. podczas korzystania z naszej Wyszukiwarki sklepów.

Gdy odwiedzają Państwo Witrynę, Google uzyskuje Państwa adres IP oraz informacje o tym, że odwiedzili Państwo daną podstronę naszej Witryny. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, przez które są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani na konto Google, Państwa dane zostają przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były przypisane do Państwa profilu w Google, winni się Państwo wylogować przed aktywowaniem przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku lub projektowania swojej strony internetowej pod kątem popytu. Taka analiza jest prowadzona w szczególności (nawet dla użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy opartej na potrzebach i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach w naszej Witrynie. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników. Aby z niego skorzystać, należy skontaktować się z Google.

Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki znajdują się w jego Polityce prywatności. Znajdą tam Państwo również informacje na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony swojej prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(e) Interaktywny asystent cyfrowy (Zoovu)

Witryna oferuje pomoc Interaktywnego asystenta cyfrowego. Usługa ta jest świadczona przez Zoovu (Niemcy) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlin, Niemcy. Korzystamy z tego narzędzia na własną odpowiedzialność i zawarliśmy z Zoovu umowę o ochronie prywatności, zgodnie z którą dane naszych klientów mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji, nie mogą być udostępniane osobom trzecim i muszą być odpowiednio chronione technicznie.

Jeśli korzystają Państwo z usługi i wyrazili na to zgodę, np. udzielając nam zgody za pośrednictwem bannera śledzącego, zbieramy następujące dane dotyczące użycia:

  • dane dotyczące użycia (wydajność asystenta cyfrowego, odpowiedzi na pytania, nawigacja, zalecenia dotyczące produktu, zakup)

  • przeglądarka / system operacyjny / wykorzystywane urządzenie

  • źródło odniesienia

Zebrane dane dotyczące użycia (za pomocą identyfikatora pliku cookie) są wykorzystywane w celu usprawnienia obsługi asystenta cyfrowego, w celach technicznych oraz w celu poprawy jakości usług. Państwa adres IP nie jest pobierany. W związku z tym nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika na podstawie użytego identyfikatora.

Jeśli nie wyrazili Państwo na to zgody, np. odmawiając zgody za pośrednictwem bannera śledzącego, ustawione zostaną tylko te pliki cookie, które są niezbędne do świadczenia usługi, ale nie będzie możliwe śledzenie użytkowania w sposób opisany powyżej.

(f) Instagram

Treści z Instagramu mogą być zintegrowane z naszą ofertą online. Robimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego interesu w zakresie uatrakcyjniania naszej witryny poprzez integrację treści podmiotów trzecich. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności firmy Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy.

(g) Pinterest

Treści z portalu Pinterest mogą być zawarte w naszej ofercie online. Robimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego interesu w zakresie uatrakcyjniania naszej witryny poprzez integrację treści podmiotów trzecich. Politykę prywatności firmy Pinterest można znaleźć na stronie https://policy.pinterest.com/.

(h) Widżet Openweather

Treści firmy Openweather Ltd. mogą być zintegrowane z naszą ofertą online. Robimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego interesu w zakresie uatrakcyjniania naszej witryny poprzez integrację treści podmiotów trzecich. Politykę prywatności firmy Openweather Ltd. można znaleźć pod adresem https://openweather.co.uk/privacy-policy.

(i) Commerce Connector

Treści Commerce Connector mogą być zintegrowane z naszą ofertą online. Robimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli naszego interesu w zakresie uatrakcyjniania naszej witryny poprzez integrację treści podmiotów trzecich. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Commerce Connector: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

(j) Menedżer zgód

Zintegrowaliśmy narzędzie do zarządzania zgodami „menedżer zgód” (www.consentmanager.net) firmy Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, info@consentmanager.net) z naszą Witryną w celu uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych, wykorzystywanie plików cookie lub podobnych funkcji. Z pomocą „menedżera zgód” mają Państwo możliwość wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na określone funkcje w naszej Witrynie, np. w celu integracji elementów zewnętrznych, integracji treści strumieniowych, analizy statystycznej, pomiaru zakresu i spersonalizowanych reklam. Z pomocą „menedżera zgód” mają Państwo możliwość wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na wszystkie funkcje lub wyrażenia zgody na poszczególne cele lub funkcje. Mogą Państwo również zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia. Celem integracji „menedżera zgód” jest pozostawienie użytkownikom naszej Witryny decyzji dotyczącej wyżej wymienionych kwestii oraz zaoferowanie im możliwości zmiany ustawień już wprowadzonych w ramach dalszego korzystania z naszej Witryny. W trakcie korzystania z „menedżera zgód” przetwarzane są dane osobowe, a także informacje o używanych urządzeniach, takie jak adres IP.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 6 ust. 3 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 RODO i alternatywnie lit. f). Przetwarzając dane klientów, my (czyli zgodnie z RODO – administrator) pomagamy im w wypełnianiu ich obowiązków prawnych (np. obowiązek przedstawienia dowodu). Nasze prawnie uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych dotyczą przechowywania ustawień i preferencji użytkownika w odniesieniu do korzystania z plików cookie i innych funkcji. „Menedżer zgód” przechowuje Państwa dane, dopóki Państwa ustawienia użytkownika są aktywne. Po dwóch latach od wprowadzenia ustawień użytkownika wymagane jest ponowne wyrażenie zgody. Wprowadzone ustawienia użytkownika są wówczas przechowywane przez taki sam okres.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Państwa prawo do wniesienia sprzeciwu wynika powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeśli chcą Państwo wnieść sprzeciw, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres info@consentmanager.net.6. Ocena danych dotyczących użycia („śledzenie”) i informacji dotyczących użycia („re)targetowanie”)

(a) Kwestie ogólne

Pragniemy jak najlepiej dostosować zawartość naszej Witryny do Państwa zainteresowań i tym samym udoskonalać nasze usługi. Wykorzystujemy tzw. technologie trackingowe do identyfikacji preferencji użytkowania i szczególnie popularnych obszarów Witryny.

Aby móc dostosować nasz marketing internetowy (np. reklama banerowa) do Państwa zainteresowań, stosujemy tzw. technologie (re-)targetowania. Są one odczytywane i wykorzystywane podczas odwiedzania innych witryn, które współpracują z dostawcami technologii (re)targetowania w celu przekazania Państwu informacji, które są możliwie najbardziej interesujące.

Podczas korzystania z powyższych technologii pliki cookie w naszej Witrynie oraz (w przypadku retargetingu) w witrynach podmiotów trzecich będą rejestrować Państwa zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Stosowane są przy tym losowe identyfikatory (tzw. identyfikatory plików cookie), które nie są kojarzone z Państwa nazwiskiem, adresem ani podobnymi informacjami, nawet jeśli informacje te są nam znane (np. z istniejącego stosunku umownego), chyba że wyrazili Państwo na to zgodę.

(b) Google Analytics (wersja podstawowa)

W celu zaprojektowania Witryny i jej ciągłej optymalizacji zgodnie z wymaganiami korzystamy z podstawowej wersji Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie (pliki tekstowe), które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania przez Państwa z Witryny. Google będzie wykorzystywał te informacje w naszym imieniu do oceny korzystania przez Państwa z Witryny oraz do sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie. Google przetwarza zebrane dane za pomocą „wersji podstawowej” Google Analytics wyłącznie na nasze zlecenie i do naszych celów. O ile dane zebrane za pomocą Google Analytics są wykorzystywane w technologiach reklamowych Google (np. Google Remarketing) i w tym przypadku są przetwarzane przez Google również na własne potrzeby lub na potrzeby osób trzecich, przetwarzanie to odbywa się tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie takich technologii reklamowych w Witrynie.

Ta Witryna korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Pozwala to na przetwarzanie adresów IP w formie skróconej, co oznacza, że adresy te nie mogą być przypisane do poszczególnych osób. Można odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z Witryny (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym łączem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, uzgodniliśmy z Google tzw. standardowe klauzule umowne.

(c) Olapic

Korzystamy z usług platformy marketingowej Olapic Inc. New York, USA („Olapic”). Olapic wyszukuje nas w Instagramie w poszukiwaniu zdjęć i filmów, które pokazują nasze produkty i mogą być odpowiednie do dzielenia się z naszą społecznością („Wkład”). Jeśli chcemy udostępnić taki Wkład przez Internet lub rozpowszechnić go za pośrednictwem mediów drukowanych, kontaktujemy się z użytkownikami Instagram, którzy umieścili Wkład w swoim profilu. Jeśli wyrażają oni zgodę i chcą przyznać nam żądane prawa, zainteresowani użytkownicy Instagram mogą potwierdzić nasze warunki uczestnictwa.

Ponadto istnieje możliwość bezpośredniego przesyłania zdjęć. Można użyć swojego konta społecznościowego lub przesłać obraz bezpośrednio z komputera. W tym drugim przypadku mogą Państwo sami zdecydować, która nazwa powinna być wyświetlana.

Jakiekolwiek wykorzystanie Wkładów oraz wszelkich informacji z nimi związanych będzie miało miejsce tylko za zgodą danego użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli będziemy udostępniać Wkład przez Internet lub rozpowszechniać go za pośrednictwem mediów drukowanych, będziemy udostępniać wkład i wszelkie związane z nim informacje oraz podawać nazwę użytkownika.

Korzystając z Olapic, dążymy do tego, aby nasze produkty były wprowadzane na rynek za pomocą kanałów cyfrowych i niecyfrowych oraz aby dotrzeć do naszej grupy docelowej za pomocą mediów społecznościowych. Podstawę prawną do wykorzystania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Informacje o podmiocie trzecim: Olapic Inc. New York, USA. Warunki użytkowania: http://www.olapic.com/tos/ oraz Polityka prywatności: http://www.olapic.com/privacy-policy/

(d) Retargetowanie na Facebooku (docelowi odbiorcy w witrynie)

Piksel firmy Facebook Ireland Limited jest zintegrowany z tą Witryną (piksel odbiorców w witrynie). Jeśli wyrazili Państwo odpowiednią zgodę, piksel ten zbiera informacje o korzystaniu z Witryny (np. informacje o oglądanych przedmiotach) przez nas i Facebook Ireland Limited na zasadzie współodpowiedzialności i przekazuje je do Facebook Ireland Limited. Informacje te mogą być związane z wykorzystaniem innych danych, które Facebook Ireland Limited przechowuje na Państwa temat, na przykład ze względu na posiadanie konta w sieci społecznościowej „Facebook”. Na podstawie informacji zebranych za pomocą piksela, reklamy związane z naszymi ofertami mogą być wyświetlane na Państwa koncie Facebook (retargetowanie). Informacje zebrane za pomocą tego piksela mogą być również agregowane przez Facebook Ireland Limited, zaś agregowane informacje mogą być wykorzystywane przez Facebook Ireland Limited do własnych celów reklamowych oraz do celów reklamowych osób trzecich. Na przykład Facebook Ireland Limited może wywnioskować pewne zainteresowania z nawyków przeglądania tej Witryny i może również wykorzystać te informacje do reklamowania ofert osób trzecich. Facebook Ireland Limited może również łączyć informacje zebrane za pomocą piksela z innymi informacjami, które Facebook Ireland Limited zebrał na Panstwa temat za pośrednictwem innych witryn lub w związku z korzystaniem z sieci społecznościowej „Facebook”, tak aby Państwa profil mógł być przechowywany w Facebook Ireland Limited. Profil ten może być wykorzystywany do celów reklamowych. Facebook Ireland Limited ponosi wyłączną odpowiedzialność za stałe przechowywanie i wyświetlanie dalszego przetwarzania danych dotyczących śledzenia zgromadzonych za pośrednictwem piksela odbiorców w witrynie wykorzystywanego w tej Witrynie. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat prywatności w serwisie Facebook Ireland Limited można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policy.php. Znajdą tu Państwo również informacje na temat sposobu dochodzenia swoich praw (np. prawa do usunięcia danych) w odniesieniu do Facebook Ireland Limited. Zgodę na przekazanie danych do firmy Facebook Ireland Limited można odwołać, korzystając z piksela znajdującego się w tej Witrynie pod adresem https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

(e) Narzędzia marketingowe Google

Korzystamy z produktów marketingowych Google (np. Search Ad, Display & Video 360) tylko za Państwa wyraźną zgodą, którą mogą Państwo zadeklarować, klikając na przycisk „Zgadzam się” w banerze plików cookie Witryny. Państwa zgodę przechowujemy w urządzeniu końcowym w pliku cookie, aby nie byli Państwo proszeni o wyrażenie zgody za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę, a także ze względów prawnych wraz z adresem IP i czasem na naszych serwerach; usuniemy te informacje lub ograniczymy ich przetwarzanie, jeśli wycofają Państwo swoją zgodę. Google wykorzystuje dane osobowe do personalizacji reklam, a pliki cookie mogą być wykorzystywane zarówno do personalizowanych, jak i niespersonalizowanych reklam. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de.

(f) TikTok

W tej Witrynie używamy piksela od dostawcy TikTok (dla UE: TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, Londyn, WC2B 6NH). Jest to kod, który wdrożyliśmy w naszej Witrynie. Z pomocą tego kodu, jeśli wyrażą Państwo zgodę, zostanie ustanowione połączenie z serwerami TikTok podczas wizyty w naszej Witrynie, aby śledzić Państwa zachowanie w naszej Witrynie. Dane osobowe, takie jak adres IP i inne informacje, np. identyfikator urządzenia, typ urządzenia i system operacyjny, mogą być również przesyłane do TikTok. TikTok wykorzystuje adresy e-mail lub inne dane logowania lub dane urządzenia do identyfikacji użytkowników naszej Witryny i przypisywania ich działań do konta użytkownika TikTok.

TikTok wykorzystuje te dane do wyświetlania użytkownikom reklam w sposób ukierunkowany i spersonalizowany oraz do tworzenia profili użytkowników związanych z zainteresowaniami. Zebrane dane będą wykorzystywane przez nas wyłącznie w ramach pomiaru skuteczności umieszczania reklam.

Co do zasady Państwa dane będą przetwarzane na terenie UE lub EOG. W tym celu zawarto z TikTok odpowiednią umowę o ochronie danych. Jeśli dane osobowe są przekazywane do krajów spoza UE lub EOG, odbywa się to na podstawie wzorcowych umów - tzw. standardowych klauzul umownych.

Politykę prywatności TikTok można znaleźć tutaj: https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy.7. Informacje o newsletterach

(a) Kwestie ogólne

Wysyłamy newslettery w formie wiadomości e-mail zawierających informacje promocyjne o naszych produktach, ofertach, promocjach i naszej firmie (określane poniżej jako „Newslettery”) wyłącznie za zgodą odbiorcy lub pozwoleniem ustawowym, art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 7 RODO. Poniższe informacje mają na celu informowanie Państwa o procedurach rejestracji, wysyłki i oceny oraz Państwa prawach do sprzeciwu.

(b) Rejestracja

Aby zarejestrować się w Newsletterze, wystarczy podać swój adres e-mail.

Rejestracja odbywa się w ramach tzw. procedury podwójnej zgody. Oznacza to, że po rejestracji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować z nieznanego adresu e-mail.

Rejestracje w Newsletterze są zapisywane w celu potwierdzenia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Zmiany w przechowywanych przez nas danych również zostaną zapisane.

(c) Procedury oceny

Newslettery zawierają tzw. „sygnał nawigacyjny”, tj. plik w rozmiarze pikselowym, który jest pobierany przez nas lub naszego usługodawcę, gdy Newsletter jest otwierany przez serwer, a także porównywalne technologie. W ramach tego pobierania początkowo zbierane będą informacje techniczne, takie jak informacje o Państwa przeglądarce i systemie, a także Państwa adres IP i godzina pobierania. Informacje te są wykorzystywane do ulepszania technicznego usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe a ich zachowania w zakresie odczytu w oparciu o ich lokalizacje pobierania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu. Ankiety statystyczne obejmują również ustalenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które łącza są klikane. Informacje te mogą zostać przypisane do poszczególnych odbiorców Newslettera z przyczyn technicznych. Jednak naszym celem nie jest obserwacja poszczególnych użytkowników. Wykorzystujemy te oceny znacznie częściej, aby rozpoznawać nawyki czytania naszych użytkowników i dostosowywać nasze treści do nich lub wysyłać różne treści zgodnie z zainteresowaniami użytkowników. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(d) Anulowanie

Można zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera w dowolnym momencie, tj. wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Na końcu każdego Newslettera znajduje się łącze do anulowania subskrypcji Newslettera.

Gdy zrezygnują Państwo z subskrypcji Newslettera, dane osobowe zostaną usunięte, chyba że ich przechowywanie jest prawnie wymagane lub uzasadnione, a w takim przypadku przetwarzanie jest ograniczone wyłącznie do tych wyjątkowych celów. W szczególności możemy wykorzystywać podane adresy e-mail przez okres do trzech lat na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zanim usuniemy je w celu wysłania Newslettera, abyśmy mogli udowodnić wcześniej udzieloną zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu możliwej obrony przed roszczeniami. Indywidualny żądanie usunięcia jest możliwe w dowolnym momencie, jeśli wcześniejsza zgoda zostanie potwierdzona w tym samym czasie.8. Nasza obecność w mediach społecznościowych

Utrzymujemy również obecność firmy w serwisach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram, do których zamieszczamy łącza w naszej Witrynie. Przy dostępie do poszczególnych sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych poszczególnych operatorów, na które nie mamy żadnego wpływu. W przypadku takiego dostępu dane mogą być również przetwarzane poza Unią Europejską.9. Prawa osób, których dane dotyczą

(a) Prawo dostępu do informacji

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas, w każdej chwili i na żądanie, informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa zgodnie z art. 15 RODO. W tym celu można wysłać żądanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną na podany adres kontaktowy.

(b) Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych

Mają Państwo prawo żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jeśli są one nieprawidłowe. W tym celu prosimy o kontakt z nami na podany adres kontaktowy.

(c) Prawo do usunięcia danych

Na warunkach opisanych w art. 17 RODO mają Państwo zażądać usunięcia przez nas danych osobowych, które Państwa dotyczą. Warunki te przewidują w szczególności prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób, jak również w przypadkach nielegalnego przetwarzania, wycofania lub istnienia obowiązku ich usunięcia na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Aby skorzystać z prawa do usunięcia danych, prosimy o kontakt pod podanym adresem.

(d) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO. Prawo to ma zastosowanie w szczególności wtedy, gdy prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana między nami a użytkownikiem, przez okres konieczny do sprawdzenia ich prawidłowości oraz w przypadku, gdy użytkownik żąda ograniczonego przetwarzania danych zamiast ich usunięcia w przypadku prawa do ich usunięcia; również wtedy, gdy dane nie są już potrzebne do celów, do których dążymy, ale użytkownik potrzebuje ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, oraz gdy pomyślne wniesienie sprzeciwu jest nadal kwestionowane między nami a użytkownikiem. Aby skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania, prosimy o kontakt na podany adres kontaktowy.

(e) Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, zgodnie z art. 20 RODO. Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, należy skontaktować się z nami pod podanym adresem.

(f) Prawo do wniesienia sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 RODO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych, które są godne ochrony i mają nadrzędny charakter wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie danych służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

(g) Prawo do wycofania zgody (w przypadku udzielenia zgody)

Mają Państwo prawo wycofać zgody udzielone zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

(h) Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo również prawo do wnoszenia skarg do organów nadzorujących ochronę danych.

Naszym właściwym organem nadzorczym jest:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (Inspektor ochrony danych kraju związkowego Hesja)

Gustav Stresemann Ring 1, 65189 Wiesbaden, Niemcy

Skrzynka pocztowa 31 63, 65021 Wiesbaden, Niemcy

Telefon: +49 611 14080

Faks: +49 611 1408 – 900

E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Strona internetowa: http://www.datenschutz.hessen.de10. Aktualizacja Polityki prywatności

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności: listopad 2020 r. Na skutek zmian w naszej ofercie może być konieczna aktualizacja niniejszej Polityki prywatności. Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszej Polityki prywatności. Poinformujemy Państwa również, gdy tylko zmiany będą wymagać Państwa współpracy (np. zgody) lub innego konkretnego powiadomienia.