Produk Tidak Diuji Pada Haiwan

Pengeluaran produk CATRICE adalah bebas ujian ke atas haiwan. Ini merangkumi semua bahan dan produk akhir keluaran syarikat kami. Semua pembekal kami juga dikehendaki mengemukakan dokumen pengesahan bahawa produk mereka tidak diuji pada haiwan.