အလွအပေရးရာဦးစားေပး​အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြပါ။

လတ္တေလာရရွိႏုိင္တဲ့ Limited Edition မ်ားမရွိေသးပါ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္အတြက္ ရိုးရွင္းတဲ့အသြင္အျပင္သာမက ေခတ္မီတဲ့အသြင္အျပင္တို႔ ရရွိဖို႔ရန္အတြက္ ဖက္ရွင္က်နလွပတဲ့ စိတ္၀င္စားစရာကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားသစ္မ်ားစြာကို ဆက္လက္ဖန္တီး ထုတ္လုပ္သြားဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။

show

Limited Edition "Sun Glow"

စက်တင်ဘာ 2019 နိုဝင်ဘာ 2019

Hello Summer Glow! A healthy, softly tanned and glowy complexion is just as much a part of summer as warm party nights under the starry sky and seemingly endless weekends at the lake. With the Limited Edition “Sun Glow”, CATRICE unites this spirit with beautiful bronzing and radiant highlighting shades in August and September. No matter whether silky-smooth powder textures or softly shimmering liquid products: These summery must-haves help us maintain our sun-kissed skin even if our holiday tan has already started to fade, and lets us align our make-up look with our holiday mood.