ေနာက္သို႔

Magnetic Accent Lashes

020 LashGangLength
(3 မဲေပးပါ)
  • သံလိုက္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မ်က္ေတာင္တု ျဖစ္ပါသည္
  • အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္
  • ပိုမိုထူထဲေသာ မ်က္ေတာင္ကို ရရွိေစသည္
  • တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။
020 LashGangLength

Elaborate eyelash extensions or complicated application of false eyelashes with lash glue? It doesn't not have to be this way! The magnetic false lashes ensure significantly longer or voluminous lashes and are easy to apply thanks to the magnets.

Beauty Tip
Simply apply the Magnetic Lashes above and below the natural upper lashes. The lash bands then attach to each other by magnetic force. After use, carefully remove the magnetic eyelashes and, if necessary, gently remove any mascara residue with a cotton bud dipped in make-up remover. This allows the false eyelashes to be used over and over again.

မ်က္ေတာင္ေတြ ရွည္ထြက္ေအာင္ အေသးစိတ္တြက္ခ်က္ရလို႔ ဒါမွမဟုတ္ မ်က္ေတာင္တုအတြက္ ေကာ္ေတြပစၥည္းေတြေၾကာင့္ စိတ္ရႈပ္ေနပါသလား? မ်က္ေတာင္ေတြ ရွည္ေစဖို႕ ဒီလိုနည္းေတြလုပ္ေနစရာမလိုပါဘူး။The magnetic false lashes ကထင္ရွားစြာရွည္လ်ား ထူထဲျပီး သံလုိက္ေၾကာင့္ တပ္ရလြယ္ကူေစပါတယ္။

Beauty Tip

Magnetic Lashes က ပင္ကိုယ္မူလအေပၚ မ်က္ေတာင္ရဲ႕ အေပၚနဲ့ ေအာက္ဘက္ မွာ ရုိးရွင္းစြာတပ္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္။မ်က္ေတာင္ေၾကာင္းေတြက သံလိုက္ဆြဲအားေၾကာင့္ တစ္ခုနဲ႕တစ္ခု ကပ္သြားပါတယ္။အသံုးျပဳ ျပီးေနာက္ magnetic eyelashes ကို ဂရုတစိုက္ ဖယ္ရွားေပးပါ တကယ္လို႔ mascara အၾကြင္းအက်န္ေတြပါ ညင္သာစြာဖယ္ရွားလိုပါက cotton bud ကို make-up remover ထဲႏွစ္ျပီးအသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မ်က္ေတာင္တုကို ထပ္ခါထပ္ခါ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

3 Votes

INGREDIENTS:

တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။

အၾကံျပဳေထာက္ခံထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း။

မ်က္ႏွာႏွင့္ဆိုင္ေသာအလွကုန္မ်ား

Energizing Prime & Care Spray

 Energizing Prime & Care Spray

ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလွကုန္မ်ား

Aqua Ink Lipliner

090 Pink Or Nothing

အလွအပႏွင့္သက္ဆိုင္ရာအေထာက္အကူမ်ား

Eyeshadow Sponge Applicator