ေနာက္သို႔

Lash Glue

010 
(21 မဲေပးပါ)
  • မ်က္ေတာင္တုေလးမ်ားကို နာရီမ်ားစြာ မကြာထြက္ေစဘဲၾကာရွည္ ခံေစသည္။
  • မ်က္ေတာင္တုအရြယ္အစားမေရြးတပ္ဆင္ရလြယ္ကူေစရန္ မ်က္ေတာင္တုတပ္ဆင္သည့္ကိရိယာငယ္ပါ၀င္သည္။
  • တိက်သပ္ရပ္လွပစြာပံုေဖာ္ႏိုင္သည္။
  • တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။
010 

This product is coming soon.

LET'S STICK TOGETHER

The Lash Glue keeps false lashes in place for hours. The slanted applicator allows a particularly accurate application of the lash glue. No unwanted dripping and without annoying glue residues when you remove the false lashes.

LETS STICK TOGETHER

မ်က္ေတာင္ကပ္ေကာ္ ကမ်က္ေတာင္တုမ်ားကို နာရီအေတာ္ၾကာ စြဲျမဲေစပါသည္။ အဖ်ားရွဴးသြားေသာေကာ္ဗူးထိပ္ကေလးက မ်က္ေတာင္တုကိုေကာ္ကပ္ရာတြင္ တိက်ေသသပ္ေစပါသည္။ မလိုအပ္ေသာေနရာမ်ားသို႔ေပက်ံျခင္းမရိွေစပါ။ မ်က္ေတာင္တုကိုခြာလိုက္ရာတြင္လဲ ေကာ္မ်ားကပ္က်န္ခဲ့ျခင္းမရိွေစပါ။ 

21 Votes

INGREDIENTS:
2-ETHYLHEXYL ACRYLATE, AQUA (WATER), METHYL METHACRYLATE, ETHYL ACRYLATE, METHACRYLIC ACID.

တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။

သတိေပးတားျမစ္ခ်က္။ Glue ကို ထိခိုက္နီျမန္းလြယ္သည့္အသားအေရေပၚ အသံုးမျပဳရ။ မ်က္၀န္းအနီးတ၀ုိက္ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မ်က္လံုးထဲ၀င္သြားပါက ေရေအးႏွင့္အျမန္ေဆးေၾကာပစ္ပါ။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ခပ္ေ၀းေ၀းထားပါ။ အသားအေရ နီျမန္းက်ိန္းစပ္မႈျဖစ္ပါက ေဆး၀ါးကုသမႈ ခ်က္ခ်င္း ခံယူပါ။ 

အၾကံျပဳေထာက္ခံထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း။