ေနာက္သို႔

Lash Couture #InstaVolume Lashes

 
Lash Couture #InstaVolume Lashes 
(33 မဲေပးပါ)
  • မ်က္ေတာင္တုျဖစ္သည္။
  • Criss-cross designထုတ္လုပ္ေပးထားပါသည္။
  • ခ်က္ခ်င္း မ်က္ေတာင္ကို ထူထဲသြားေစပါသည္။
  • တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။
 
Lash Couture #InstaVolume Lashes 

Insta Ready: False lashes with a criss-cross design for instant volume and a dramatic look – even without a filter. 

Beauty Tip

False lashes are sure to attract attention and perfectly stage the eyes. With a steady hand and a little practice, false lashes are quick and easy to apply. Carefully pick up the lash strip with tweezers and dab a thin layer of glue along the strip. Wait a few seconds for the glue to dry a bit so that it isn’t too liquid. Then place the lash strip as close to your own lash line as possible and press down gently in the centre, the outer edge and inner corner. Once the lashes are perfectly positioned, add a coat of mascara. This creates a gorgeous curl and visibly unites the false and natural lashes. 

33 Votes

INGREDIENTS:
ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER, AQUA (WATER), PHENOXYETHANOL.

တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။

အၾကံျပဳေထာက္ခံထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း။