Milan Fashion Week A/W 2015

Milan Fashion Week A/W 2015 ရဲ႕ Street Style က႑မွာ အထူးလႊမ္းမိုး ထား တာကေတာ့ အေရာင္အေသြးေတာက္ပၿပီး သခ်ၤာသေကၤတအဆင္ ဒီဇို္င္းေလးေတြနဲ႕ ဖန္တီးထားတဲ့ ကုတ္အက်ီ ရွည္မ်ားဘဲျဖစ္ပါတယ္ …

In addition, metallic colours and eye – catching accessories characterise the looks of the fashion hotspot.