ဘာလင္အေျခစိုက္ဒီဇိုင္နာ Malaikaraiss ဖန္တီးတီထြင္ထားတဲ့ သူမပိုင္ Brand က ဖ်တ္လတ္ျမဴးတူးတဲ့ မိန္းကေလးဆန္ဆန္အ၀တ္အထည္မ်ားနဲ႔ အဆင္တန္ဆာမ်ားကို အဓိကကိုယ္စားျပဳေနပါတယ္။ သူမရဲ႕ အဓိကဖန္တီးမႈက တန္ဖိုးၾကီးမားတဲ့အပြင့္ရိုက္ဒီဇိုင္းမ်ားနဲ႔ ႏူးညံ့သလိုျပတ္သားတိက်တဲ့ခံစားခ်က္ကို ရရွိ ေစၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ပိတ္စမ်ားကိုသာအသံုးျပဳတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီးထုရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္မႈ ကိုလည္း တိုးပြားေစပါတယ္။