ေနာက္သို႔

Triangle Artist Highlighter Brush

010 Impeccable
(3 မဲေပးပါ)
  • ေထာင္လို႔ရေသာ အေျခပါဝင္ပါသည္
  • ႏူးညံ့ေသာ လက္ကိုင္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္
  • သိပ္သည္းထူထဲေသာ အေမႊးတုျဖစ္ပါသည္
  • တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။
010 Impeccable

The Highlighter Brush is a must-have tool in the beauty range, because it makes the application of highlighter powder particularly easy. It has synthetic bristles and can stand upright thanks to its special shape.

Beauty Tip
Highlighter is absolutely essential for a fresh look. Generally, the shimmer is applied where the light reflects most. These are all raised areas such as the cheekbones, the tip of the nose and above the eyebrow arch. Capture a little highlighter powder with the brush, tap off any excess on the back of the hand and apply to the desired areas of the face. Blend softly so that the transitions look natural.

3 Votes

INGREDIENTS:

တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။

အၾကံျပဳေထာက္ခံထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း။

မ်က္၀န္းအလွ

Glam & Doll Volume Mascara

010 Black

မ်က္ႏွာႏွင့္ဆိုင္ေသာအလွကုန္မ်ား

Liquid Camouflage - High Coverage Concealer

200 Anti-Red

ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလွကုန္မ်ား

Volumizing Lip Booster

070 So What If I'm Crazy?