ေနာက္သို႔

Sharpener

 
(28 မဲေပးပါ)
  • အလွအပႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာခဲတံမ်ား ခၽြန္ညိွရန္အတြက္ခၽြန္စက္
  • ခဲတံအၾကီး (Jumbo) ႏွင့္ ခဲတံအေသး (Slim) ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
  • တိက်ေသသပ္လွပေသာ ရလာဒ္ကိုရရွိေစသည္။
 

2in1: CATRICE ခြၽန္စက္ဟာဆိုရင္ အလွအပနဲ႕ဆိုင္ေသာ ခဲတံ အၾကီး (Jumbo) နဲ႕ အေသး (slim) ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

28 Votes

INGREDIENTS:

အၾကံျပဳေထာက္ခံထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း။

မ်က္၀န္းအလွ

18h Colour & Contour Eye Pencil

030 Stella McBrowny

မ်က္ႏွာႏွင့္ဆိုင္ေသာအလွကုန္မ်ား

All Matt Shine Control Make Up

002 N Neutral Ivory

မ်က္၀န္းအလွ

Art Couleurs Eyeshadows

060 Gold Is What You Came For