ေနာက္သို႔

Multitalent Brush

 
(15 မဲေပးပါ)
  • Professional ဆန္ဆန္ဘက္စံုေထာင့္စံုအသံုးျပဳႏုိင္သည္။
  • အႏူးညံ့ဆံုးႏွင့္ အရည္အေသြးအျမင့္မားဆံုးေသာ အေမႊးမွ်င္ေလး မ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္။
  • မ်က္လံုးေထာင့္နားႏွင့္ ႏွာတံၾကားအစရွိသည့္ အလြယ္တကူလိမ္း ျခယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ မ်က္ႏွာအစိတ္အပိုင္းမ်ားျခယ္သရာတြင္လည္း လြန္စြာအသံုး၀င္သည္။
 

လတ္တေလာမွာ ဤထုတ္ကုန္အမ်ိဳးအစားက သင့္ႏုိင္ငံမွာ မရရွိႏုိင္ေသးပါ။

ONE FOR ALL

Contour Products၊ Highlighters၊ Blush၊ Foundation ႏွင့္ Concealer မ်ားအသံုးျပဳရလြယ္ကူေစသည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္ နယ္ဆန္ဆန္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး လံုး၀ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာအေမႊးအမွ်င္ေလးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ အရည္ပံုစံ၊ ခရင္မ္ပံု စံႏွင့္ ေပါင္ဒါပံုစံအားလံုးအတြက္ လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာအသံုးျပဳႏုိင္သည္။ ခပ္ေစာင္းေစာင္းပံုစံ တိုေတာင္းထူထဲေသာ အေမႊးအမွ်င္ ေလးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ မ်က္ႏွာေပၚရွိလိမ္းျခယ္ရခက္ခဲသည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ မ်က္၀န္းေထာင့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ႏွာတံေဘးေနရာမ်ားအတြက္ အထူးအဆင္ေျပေစသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ Brush အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

15 Votes

INGREDIENTS:

အၾကံျပဳေထာက္ခံထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း။