ေနာက္သို႔

Eyeshadow Sponge Applicator

 
(6 မဲေပးပါ)
  • ႏူးညံ့ေသာ ေရျမွဳပ္စုတ္တံငယ္ (၃) ခုပါ၀င္သည္။
  • Cream သို႔မဟုတ္ Powder Eyeshadow ျခယ္သရန္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည္။
  • ၀ါရင့္မိတ္ကပ္ဆရာႀကီးမ်ားျခယ္သထားသကဲ့သို႔ေသာ အသြင္ အျပင္ကို ရရွိေစသည္။
 

Eyeshadow sponge applicator မွာ ႏူးညံ့တဲ့ ေရျမွဳပ္စုတ္တံေလး 3 ခု ပါ၀င္ၿပီး ခရင္မ္ (သုိ႔မဟုတ္) ေပါင္ဒါ Eyeshadow

 ျခယ္သဖုိ႔  အသင့္ေတာ္ဆံုးပါဘဲ။ ေနာက္ဆံံုးေပၚ Eyeshadow ဒီဇုိင္းကုိ အလြယ္တကူ ျခယ္သလုိ႔ ရႏိုင္ပါသည္။

အျပားလုိက္ Eyeshadow sponge ကုိ Eyeshadow ခပ္ထူထူမ်ားမ်ား ျခယ္သခ်င္ရင္ သံုးၿပီးေသးသြယ္တဲ့ eyeshadow sponge ကုိ

မ်က္၀န္းတေလ ွ်ာက္ line ေဖာ္ခ်င္တဲ့အခါ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

6 Votes

INGREDIENTS:

အၾကံျပဳေထာက္ခံထားေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း။

မ်က္၀န္းအလွ

Magnetic Accent Lashes

020 LashGangLength

မ်က္ႏွာႏွင့္ဆိုင္ေသာအလွကုန္မ်ား

Energizing Prime & Care Spray

 Energizing Prime & Care Spray

ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အလွကုန္မ်ား

Aqua Ink Lipliner

090 Pink Or Nothing