Lietošanas noteikumi

Catrice interneta vietne ir cosnova GmbH tiešsaistes pārstāvniecība (turpmāk "cosnova") un sniedz informāciju un datus, kā arī informāciju no citām vietnēm via hipersaites (interneta saites). Šī informācija un dati ir domāti informatīvam nolūkam un nav paredzēti atsauksmēm kā aktuālāki, precīzi vai pilnīgi.

§ 1 Atbildības joma

cosnova atbild tikai par saturu, kas tiek radīts, publicēts un izplatīts ar viņu starpniecību. Šie lietošanas noteikumi attiecas uz šo interneta vietņu saturu: www.catrice.de, www.catrice.eu kā arī uz apakšvietnēm, kas pieder šiem domēniem un/vai Catrice interneta vietnei, cosnova interneta pārstāvniecībai vai tiešsaistes piedāvājumiem no Catrice.

§ 2 Atbildība

cosnova var atbildēt tikai par apzinātu vai rupji nolaidīgu pienākumu nepildīšanu; neatkarīgi no vainas līmeņa gadījumos ar dzīvības, veselības apdraudējumu. Apzinātas vai rupjas neuzmanības gadījumā, kā arī nedaudz nevērīgu pārkāpu, kas ir būtiski mērķa sasniegšanai līguma būtiskas līguma saistību izpildei, cosnova var būt atbildīga saskaņā ar tiesību aktiem par šādiem zaudējumiem, kas bija paredzami pēc uzdevuma rakstura un apjoma. Turklāt, izvirzītās prasības par kompensāciju par tiešu vai netiešu kaitējumu ir izslēgtas, neatkarīgi no juridiskā pamatojuma, tostarp iespējamās atmaksas dēļ pārkāpumiem pirms līgumsaistībām un no nelikumīgas darbības.

cosnova neatbild par pieejamības traucējumiem, sakarā ar nepārvaramu varu vai notikumiem, kurus cosnova nevar kontrolēt, jo īpaši sakaru tīklu un pārvadu bojājumu gadījumos. cosnova negarantē, ka tīmekļa vietne darbojas nepārtraukti un precīzi, un, ka iespējamās kļūdas tiek labotas. Tāpat nav iespējams garantēt, ka saturs vietnē ir pareizs.

§ 3 Autortiesības

Catrice interneta vietnes saturs tiek aizsargāts ar autortiesībām. Šī satura lietošana ir autortiesību subjekts. Interneta vietni nedrīkts mainīt, kopēt, pārpublicēt, pārraidīt, pavairot vai saglabāt bez saskaņošanas ar cosnova. Materialus var lietot tikai strikti privātiem, nekomerciāliem mēŗķiem un ciešā saskaņā ar autortiesību likumu.

Vienas reizes lejupielādēšanai  un programmatūras, indeksu, datu un to satura saglabāšanai no cosnova tiks piešķirta neekskluzīva, talāk nenododama licenze. Visas pārējās tiesības paliek cosnova. Īpaši aizliegta ir pārdošana un jebkura veida komerciāla lietošana.

§ 4 Datu aizsardzība

cosnova pilnībā apņemas ievērot likumdošanu, kas regulē privātuma aizsardzību un telekomunikāciju slepenību. Šajā kontekstā, lūdzu atsaukties un veltīt īpašu uzmanību cosnova datu aizsardzības paziņojumam .

§ 5 Dispute Resolution

Follow this link to the website of the European Commission’s entity for online dispute resolution for consumer disputes: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We do no to participate in dispute resolution procedures.

§ 6 Final Provisions

Šie lietošanas noteikumi un visi juridiskie regulējumi starp Catrice interneta vietnes lietotājiem un cosnova ir Vācijas likumdošanas subjekts. Gadījumos, ja kāds no Lietošanas noteikumu punktiem kļūst nederīgs, ar to netiek ietekmēta pārējo punktu darbība.