Bendrosios naudojimo sąlygos

Internetinis Catrice puslapis yra kompanijos cosnova GmbH(žemiau vadinama ,,cosnova'') internetinė išraiška, kuri teikia duomenis bei informaciją ir kitiems tinkamiems internetiniams puslapiams. Informacija ir duomenys klausimų forma naudojami tiktai informacijos tikslais. Nėra garantijų, kad informacija yra išbaigta, tiksli ar pati naujausia.

§ 1 Galiojimo sferos

Cosnova atsakinga tik už informaciją apie tas priemones, kurias ji pati gamina ir platina. Naudojimo sąlygos yra tinkamos internetinių puslapių www.catrice.de ir www.catrice.eu turiniui ir visų sub-sferų, priklausančių šiai sferai ir taip pat atitinkamiems Catrice internetiniams puslapiams.

§ 2 Atsakomybė

Cosnova nebus atsakinga už turinio ar programinės įrangos gedimus tol, kol neišaiškės, kad šie gedimai yra galimos cosnovos darbuotojų ar subrangovų klaidos ar neapdairumas. Gedimai gali kilti dėl tecninių kliūčių, siuntimo trukdžių, techninės įrangos veikimo sutrikimo, netikslaus turinio, duomenų dingimo arba ištrynimo, virusų ir kt. Cosnova neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių internetinių puslapių turinį, tikslumą, teisėtumą ir funkcinį veiksnumą. Šie puslapiai atsako patys už save.

§ 3 Autorinės teisės

Catrice internetinio puslapio turinys yra saugomas autorinių teisių. Jo vartojimas yra saugomas šiuo metu galiojančių autorinių teisių įstatymų. Puslapis negali būti redaguojamas, kopijuojamas, spausdinamas, siunčiamas, platinamas ar papildomas be cosnovos sutikimo. Medžiaga gali būti naudojama privatiems, ne komerciniams tikslams, griežtai laikantis autorinių teisių įstatymų.

Paprasta, ne-eksliuzyvinė ir neperduodama licencija yra specialiai išduota cosnovos programinės įrangos, katalogų, failų ir jų turinio perkėlimui iš vienos sistemos į kitą. Ši licencija yra skirta tik vienetiniam duomenų perkėlimui ir operacijų saugojimui. Cosnova turi ir kitas, platesnes teises. Jų pardavimas ir naudojimas yra uždraustas.

§ 4 Duomenų apsauga

Cosnova yra įsipareigojusi gerbti teisines sąlygas ryšium su duomenų saugojimu ir tele-paslaugų slaptumu. Konkrečiu atveju mes jus nukreipsime į cosnovos duomenų apsaugos deklaraciją.

§ 5 Ginčų sprendimas

Paspaudę nuorodą nueisite į Europos Komisijos internetinę svetainę skirtą vartotojų ginčų sprendimams: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mes nedalyvaujame ginčų sprendimo procedūrose.

§ 6 Baigiamosios nuostatos (sąlygos)

Šias naudojimo sąlygas ir teisinius vartotojų ir Catrice internetinio puslapio santykius išimtinai lemia Vokietijos įstatymai. Jeigu atskirais atvejais tam tikros naudojimo sąlygos tampa negaliojančiomis, kitos galiojimo sąlygos išlieka nepakitę.