Használati feltételek

A Catrice weboldal a cosnova GMBH cég (továbbiakban "cosnova") internetes oldala, mely információkat és adatokat, továbbá hiperhivatkozásokat (linkeket) tartalmaz más weboldalakról. Az információk és adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. Nem biztosítják és nem garantálják az információk helyességét, teljességét és naprakészségét.  

§ 1 Érvényességi kör

A cosnova kizárólag azokért az információkért vállal felelősséget, amelyeket a cég magával kapcsolatban publikál vagy közöl. A használati feltételek a következő weboldalak tartalmára vonatkoznak: www.catrice.de és a www.catrice.eu, továbbá az ezen domain-ekhez tartozó összes al-domain, valamint a Catrice saját weboldalai, a cosnova internetes megjelenései és a Catrice online szolgáltatásai. 

§ 2 Felelősség

Cosnova csak akkor vonható felelősségre szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegésért, ha azzal más vagy mások életét, testi épségét illetve egészségét veszélyezteti, függetlenül a vétlenségének fokától. Abban az esetben, ha a szándékos, súlyos illetve enyhe gondatlansággal elkövetett magatartás olyan jelentős szerződéses kötelezettségek megsértéséhez vezet, amely(ek) elengedhetetlen(ek) a szerződés teljesítéséhez, - az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban - cosnova felelősségre vonásának lehetséges mértéke ezen károk jellegének és súlyosságának előreláthatóságától függ.  Továbbá, minden más kártérítési igény közvetlen vagy közvetett károkozásért ki van zárva, tekintet nélkül annak jogi alapjától, beleértve a szerződéskötés előtti kötelezettségek megsértéséből, illetve a tiltott cselekvésből adódó kártérítési igényeket is.

Cosnova nem felelős a minőségi elérhetőség azon zavaraiért, amelyeket vis maior vagy olyan események okoznak, melyeket a cosnova nem képes szabályozni, ideértve különösen a kommunikációs hálózatok illetve csatornák működési zavarait.

Cosnova nem garantálja, hogy a honlap funkciói megszakítás nélkül és precízen működnek, és hogy az esetleges hibákat javítják. Továbbá nincs garancia a weboldal tartalmának teljes helyességére sem.

§ 3 Szerzői jogok

A Catrice weboldal tartalmát szerzői jog védi. Annak felhasználása az aktuálisan érvényben lévő szerzői jogi törvény hatálya alá esik. A weboldal módosítása, másolása, utánközlése, továbbadása, terjesztése vagy tárolása a cosnova jóváhagyása nélkül tilos. Az anyagok felhasználása csak privát, nem kereskedelmi céllal engedélyezett, a szerzői jogi törvények szigorú betartása mellett. 

A cosnova által speciálisan a letöltéshez kibocsátott egyszerű, nem kizárólagos  és nem átruházható engedély a szoftverre, könyvtárakra, fájlokra és azok tartalmára érvényes. Az engedély kizárólag a letöltést és a tárolást teszi lehetővé. A cosnova minden egyéb, szélesebb körű használatot lehetővé tevő jogot fenntart. Különösen az értékesítés és a kereskedelmi célú felhasználás tilos. 

§ 4 Adatvédelem

A cosnova kötelezően szem előtt tartja az adatvédelemre vonatkozó jogi rendelkezéseket és a telekommunikáció titkosságát, különösen a cosnova adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban. 

§ 5 Vitarendezés Eljárás

Kövesd az alábbi linket az Európai Bizottság weboldalához az online vásárlói jogviták rendezésének ügyében:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Mi nem veszünk részt a vitarendezési eljárásokban.

§ 6 Végső rendelkezések

A használati feltételek, valamint a felhasználók és a Catrice weboldal közötti minden jogi kapcsolat szabályozása a német jogi törvények kizárólagos hatálya alá esik. A használati feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja.