Επίλυση Διαφορών

Μέσα από αυτό το σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαικής Επιτροπής μπορείτε να καταγγείλετε την αγοραπωλησία σας: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Δεν λαμβάνουμε μέρος στις διαδικασίες των καταγγελιών.