Všeobecné podmínky užití

Webová stránka CATRICE je internetová podoba cosnovy GhbM (níže už jen uvedeno jako "cosnova") a poskytuje informace, data i informace z jiných webových stránek skrz hyperlink (internetový odkaz). Tyto informace a data jsou výhradně určena pro informační účely a nemusejí být vždy aktuální, přesné a kompletní.

§ 1 Rozsah Platnosti

Cosnova je zodpovědná pouze za obsah, který byl touto společností vytvořen, publikován a distribuován. Tyto všeobecné podmínky platí pro obsah webové stránky www.catrice.de, www.catrice.eu  a sub domény, které náleží těmto zmíněným doménám a/nebo webovým stránkám Catrice, internetové podobě cosnovy nebo online nabídek od Catrice.

§ 2 Odpovědnost

Cosnova je odpovědná za úmyslné nebo hrubé zanedbání povinností; bez ohledu na stupeň provinění v případě zranění doživnotního, končetin nebo zdraví. V případě záměru nebo hrubého zanedbání stejně jako mírně zanedbaného přestupku smluvních závazků, které jsou podstatné pro dodržení účelu dohody, cosnova je odpovědná pouze v souladu s platnými zákony pro takové škody, které byly předvídatelné pokud jde o vlastnosti a rozsah povinnosti. Dále jakékoliv požadavky náhrady za přímou nebo nepřímou škodu jsou vyloučeny bez ohledu na zákonné podklady zahrnující jakékoliv požadavky nebo úhrady výdajů vyvolaného porušením předsmluvních závazků a nezákonné činnosti.  

Cosnova není odpovědná za porušení kvality dostupnosti způsobené vyšší mocí nebo událostí, které cosnova nemůže kontrolovat, obzvláště jako výpadek komunikačních sítí a vstupních bran. Cosnova nezaručuje, že webová stránka bude fungovat bez přerušení a přesně a že všechny možné chyby budou opraveny. Navíc není zaručeno, že obsah webové stránky je naprosto správný.

§ 3 Autorská Práva

Obsah webové stránky Catrice je chráněný autorskými právy. Použití tohoto obsahu je předmětem platných autorských práv. Webová stránka nemůže být změněna, kopírována, znovu publikována, přenášena, cirkulována nebo ukládána bez souhlasu cosnovy. Materiál může být použit pouze pro soukromé, nekomerční účely a s přísným zachováním opatření autorských práv.

Jednoduchá, neexkluzivní a nepřenosná licence bude udělela na jednorázové stažení, uložení softwaru, indexů, dat a jejich obsahu speciálně umístěných cosnovou pro tento účel. Ostatní práva připadají cosnově. Zejména použití za účelem prodeje nebo komerce je přísně zakázáno.

§ 4 Ochrana Dat

Cosnova se zavazuje ke sledování všech právních nařízení týkajících se ochrany soukromí a zákona o telekomunikačním utajení. V této souvislosti se prosím odkazujte s velkou péčí na Prohlášení o Ochraně Dat od cosnovy.

§ 5 Řešení Sporů

Pro online řešení spotřebitelských sporů prosím následuj tento odkaz na webovou stránku Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We do no to participate in dispute resolution procedures.

§ 6 Konečné Ustanovení

Tyto všeobecné podmínky použití a všechny legální vztahy mezi uživateli webových stránek Catrice a cosnovy podléhají německému právu. Pokud jedno ustanovení ze všeobecných podmínek použití je nebo se stane neplatným, platnost ostatních ustanovení zůstane nedotčená a neovlivněná.