Netestujeme na zvířatech

Naše výrobky nejsou při výrobě testovány na zvířatech. To platí jak o hotových produktech tak i o ingrediencích, které k výrobě používáme. Naši dodavatelé musí vždy písemně podložit, že i jejich výrobky nejsou testovány na zvířatech.