Защита на информацията

Политика за поверителност

cosnova GmbH (наричана по-долу „ние“) оценява Вашия интерес към нашата компания и нашите продукти. Поради това за нас е важно да се чувствате в безопасност, когато посещавате нашия уебсайт (наричан по-долу „Уебсайт“), включително по отношение на защитата на Вашите лични данни.

С тази Политика за поверителност се стремим да Ви информираме за категорията, обхвата и целта на личните данни, обработвани от нас, когато използвате нашия Уебсайт, включително всички подстраници. Лични данни са всички данни, които могат да се отнасят лично до Вас, напр. име, адрес, имейл адреси и потребителско поведение.

Можете също така да прочетете, да запишете и да разпечатате тази Политика за поверителност като пълен документ.Съдържание на Политиката за поверителност

Моля, кликнете върху следните връзки, за да отидете директно на съответните теми.

1. Информация за администратора и длъжностното лице относно защитата на данните

2. Събиране и обработване на лични данни, когато посещавате нашия Уебсайт

3. Бисквитки

4. Споделяне на лични данни като цяло

5. Споделяне на лични данни с трети страни; добавки за социални мрежи

6. Оценка на данните за използване („проследяване“) и информация, свързана с използването („(пре)насочване“)

7. Информация за Бюлетина

8. Нашето присъствие в социалните медии

9. Вашите права на субект на данни

10. Актуализиране на Политиката за поверителност1. Информация за администратора и длъжностното лице относно защитата на данните

(а) Администратор

Администраторът, както е определен в Общия регламент относно защитата на данните и други национални закони за защита на данните на държавите Членки, както и друго законодателство за защита на данните, е:

cosnova GmbH

Am Limespark 2

65843 Sulzbach, Germany (Германия)

Телефон: +49 6196 76156-0

Факс: +49 6196 76156-1298

имейл: info@cosnova.com

Можете да намерите повече информация за нас в информацията за доставчика [ХИПЕРВРЪЗКА].

(б) Длъжностното лице относно защитата на данните на администратора е:

Мориц Гьорман (Moritz Görmann)

CTM-COM GmbH

Wilhelm-Leuschner-Strasse 33

64380 Rossdorf, Germany (Германия)

Телефон: +49 6154 57605-0

Факс: +49 6154 57605-29

www.ctm-com.de (www.ctm-com.de)2. Събиране и обработване на лични данни, когато посещавате нашия Уебсайт

Ако използвате уебсайта само за информационни цели, т.е. ако не ни изпращате информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които браузърът Ви изпраща на нашия сървър. Ние събираме следните данни, които са технически необходими, за да покажем нашия Уебсайт във версията и на езика, подходящи за Вас, за да гарантираме стабилност и сигурност, както и да подготвим общи доклади за използването на нашия Уебсайт (законното основание е Член 6, параграф 1, параграф 1, буква (е) от ОРЗД):

IP адрес

дата и час на заявката

съдържание на заявката (конкретна страница)

уебсайт, от който произхожда заявката

браузър

операционна система

Горепосочените данни ще бъдат изтрити незабавно, ако вече не са необходими за горепосочените цели и не по-късно от 30 дни след събирането им.

Ако ни предоставите допълнителни лични данни, напр. в процеса на регистрация, формуляр за контакт, проучване, лотария или за изпълнение на договор, ние ще използваме тези данни за посочените цели, за администриране на клиенти и, ако е необходимо, за обработване и отчитане на всички бизнес трансакции, във всеки случай доколкото е необходимо за тази цел.

Ако използвате нашите дигитални тестери, ние определяме приблизителното Ви местоположение (до точност приблизително 50 км) от IP адрес, който е анонимизиран чрез скъсяване, и чрез сканиране на QR кода определяме пред коя версия на нашия търговски обект се намирате. Тези данни се използват изключително за статистически цели и не се обединяват с други данни.

Ако се свържете с нас по имейл (напр. на посочения по-горе адрес), ще бъдат съхранени личните данни, предадени с Вашия имейл. Данните няма да бъдат споделяни с трети страни. Данните ще бъдат обработвани изключително за целите на обработването на разговора.

Правното основание за обработването на данни, предадени в процеса на изпращане на съобщение, е Член 6, параграф 1, буква б) и буква (е) от ОРЗД. Тези данни ще се използват само за обработване на контакта; това включва също и нашия необходим законен интерес за обработване на данните по смисъла на Член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД. Данните ще бъдат изтрити веднага след като вече не са необходими за целта, за която са събрани, какъвто е случаят, когато е завършил съответният разговор с потребителя. Разговорът завършва, когато е видно от обстоятелствата, че разглежданият въпрос е изяснен окончателно.3. Бисквитки

В допълнение към данните, посочени по-горе, се съхраняват бисквитки, когато използвате нашия Уебсайт. Бисквитките са малки текстови файлове, съхранявани на Вашия твърд диск в съответствие с браузъра, който използвате и чрез които определена информация се предава на страната, която поставя бисквитката (в този случай от нас). Бисквитките не могат да изпълняват програми или да предават вируси на Вашия компютър. Те се използват, за да направят интернет предложението по-лесно за използване и ефективно като цяло.

(a) Общи условия

Този уебсайт използва следните видове бисквитки и техният обхват и функция са обяснени по-долу:

- преходни бисквитки. Преходните бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Това включва конкретно сесийни бисквитки. Те съхраняват т.нар. ИД на сесия, който позволява към общата сесия да бъдат зададени различни заявки от Вашия браузър. Това позволява Вашият компютър да бъде разпознат, когато се върнете на нашия Уебсайт. Сесийните бисквитки се изтриват, когато излезете или затворите браузъра. Например, в този тип бисквитка може да се съхранява съдържанието на кошница за пазаруване в онлайн магазин или статусът на вписване.

- постоянни бисквитки. Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след конкретен период от време, който може да варира в зависимост от бисквитката. Можете да изтриете бисквитките по всяко време в настройките за сигурност на Вашия браузър.

(б) Настройки на браузъра

Можете да конфигурирате настройките на Вашия браузър според Вашите желания и например, да откажете да приемате бисквитки на трети страни или всички бисквитки. Запазените бисквитки могат да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра. Моля, имайте предвид, че ако го направите, може да не сте в състояние да използвате всички функции на този Уебсайт.

(в) Списък на бисквитките

Можете да намерите списък на използваните бисквитки тук [ХИПЕРВРЪЗКА]

(г) Отмяна на съгласието за бисквитки

Можете да оттеглите съгласието си за поставянето на бисквитки за в бъдеще, като кликнете върху символа на малка бисквитка в долната лява част на Уебсайта.

(д) Мениджър на маркери на Google

Този Уебсайт използва Мениджър на маркери на Google. Мениджър на маркери на Google е средство, което ни позволява да управляваме етикети на уебсайтове чрез интерфейс. Самият инструмент (който прилага етикетите) е домейн без бисквитки и не съхранява лични данни. Инструментът задейства други етикети, които могат да събират данни. Мениджър на маркери на Google няма достъп до тези данни. Ако деактивирането е извършено на ниво домейн или бисквитка, това остава за всички проследяващи етикети, изпълнявани с Мениджър на маркери на Google.

Информация за третата страна: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Ирландия) В съответствие с Член 46 от ОРЗД с този доставчик на услуги са сключени т.нар. стандартни договорни клаузи като достатъчни гаранции. Правно основание: Чл. 6(1)(е) ОРЗД (законен интерес).4. Споделяне на лични данни като цяло

(a) Споделяне с доставчици на услуги

Понякога използваме доставчици на услуги, обвързани с инструкции за определени дейности по обработване на данни. Това са без изключение доставчици на услуги, които са обвързани с инструкции и обработват данните от наше име и съгласно нашите инструкции.

(б) Разкриване пред публични органи, получили увреждане страни и за правни действия

Ако е необходимо за изясняване на незаконно или измамно използване на нашия Уебсайт или за съдебно преследване, личните данни ще бъдат препращани, където е приложимо, до разследващите органи и до получили увреждане трети страни. Това обаче се случва само ако има индикации за незаконно или измамно поведение.

Може да се извърши също прехвърляне, ако е необходимо за изпълнение на условията за използване или други споразумения. Ние имаме също законово задължение да предоставяме информация на определени публични органи при поискване. Това са органи за наказателно преследване, органи, които преследват административни престъпления, подлежащи на глоби, както и данъчните органи.

(в) Трансфери в контекста на фирмени трансакции

По време на по-нататъшното развитие на нашия бизнес, структурата на нашата компания може да се промени поради промени в правната форма, установяването, покупката или продажбата на дъщерни дружества, части от компании или компоненти. В случай на такива трансакции, информацията за клиента може да бъде споделена с купувача или правоприемника, заедно с частта от бизнеса, която ще бъде прехвърлена.

Винаги когато личните данни се разкриват до степента, описана по-горе, ние гарантираме, че това се прави в съответствие с тази Политика за поверителност и приложимия закон за защита на данните.

(г) Споделяне с получатели извън ЕС

Възможно е да прехвърляме лични данни в държави извън ЕС („трети държави“). Всяко прехвърляне на данни към получател в трета държава ще се извършва в съответствие с приложимия закон за защита на данните. Когато Европейската комисия не е определила, че има адекватно ниво на защита в трета държава, ние ще предоставим подходящи предпазни мерки, за да гарантираме, че Вашите данни са правилно защитени. Това може да се направи конкретно чрез сключване на споразумения за обработване на данни, които съдържат стандартни клаузи за защита на данните на ЕС и които по преценка на Европейската комисия, осигуряват адекватни предпазни мерки (налични на: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). Моля, свържете се с нас за повече подробности.5. Споделяне на лични данни с трети страни; добавки за социални мрежи

(a) Общи условия

Нашият Уебсайт може да съдържа също оферти от трети страни. Ако кликнете върху такава оферта, ние ще прехвърлим данните на съответния доставчик, доколкото е необходимо (напр. информация, че сте открили тази оферта при нас и, когато е приложимо, допълнителна информация, която вече сте предоставили за тази цел на нашия Уебсайт).

(б) Добавки за социални мрежи

Ако използваме т.нар. „добавки за социални мрежи“ от социалните мрежи на нашия Уебсайт, ние молим за Вашето съгласие, преди да ги използваме.

Ако имате потребителски акаунт в мрежата и сте влезли в него в момента на активиране на добавка за социална мрежа, мрежата може да свърже посещението Ви в нашия Уебсайт с Вашия потребителски акаунт. Ако искате да предотвратите това, моля, излезте от мрежата, преди да активирате добавката за социална мрежа.

Когато активирате добавка за социална мрежа, мрежата прехвърля съдържанието, което става налично в резултат на това, директно във Вашия браузър, който го вгражда в нашия Уебсайт. В тази ситуация могат да се извършват също трансфери на данни, които са инициирани и контролирани от съответната социална мрежа. Вашата връзка към социална мрежа, прехвърлянето на данни между мрежата и Вашата система, и взаимодействията Ви в тази платформа се уреждат единствено от Политиката за поверителност на съответната мрежа.

Ако щракнете върху връзката към оферта или активирате добавка за социални мрежи, възможно е личните данни да бъдат прехвърлени към доставчици в страни извън европейското икономическо пространство, които според Европейския съюз („ЕС“) не гарантират „достатъчно ниво на защита“ за обработването на лични данни, което отговаря на стандартите на ЕС. Моля, имайте предвид това, преди да кликнете върху връзка или да активирате добавка за социални мрежи, която задейства прехвърляне на Вашите данни.

Добавката за социални мрежи остава активна, докато не я деактивирате или докато не изтриете Вашите бисквитки.

(в) Видеоклипове в YouTube

В нашата онлайн оферта включихме видеоклипове в YouTube въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес за оптимизирането на нашата онлайн оферта в съответствие с Член 6, параграф 1, параграф 1, буква (е) от ОРЗД), които се съхраняват на http://www.youtube.com и могат да бъдат възпроизвеждани директно от нашия Уебсайт. Всички те са интегрирани в „разширен режим на защита на данните“, т.е. в YouTube се прехвърлят данни за Вас като потребител, освен ако не възпроизвеждате видеоклиповете. Данните, посочени в следващия параграф, ще бъдат предавани само когато възпроизвеждате видеоклиповете. Ние нямаме влияние върху това прехвърляне на данни.

Когато посещавате Уебсайта, YouTube получава Вашия IP адрес и информацията, че сте посетили съответната подстраница на нашия Уебсайт. Това се случва независимо дали YouTube предоставя потребителски акаунт, който използвате за вписване или не съществува такъв акаунт. Ако сте се вписали с Google, Вашите данни ще бъдат свързани директно с Вашия акаунт. Ако не желаете Вашият профил да бъде свързан с YouTube, трябва да излезете, преди да активирате бутона. YouTube съхранява Вашите данни като потребителски профили и ги използва за целите на рекламиране, пазарното проучване и/или ориентиран към търсенето дизайн на своя уебсайт. Такъв анализ се извършва конкретно (дори за потребители, които не са вписани) за предоставяне на реклама, която е подходяща за техните нужди и за информиране на други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия Уебсайт. Имате право на възражение срещу създаването на тези потребителски профили и трябва да се свържете с YouTube, за да упражните това право.

Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни, както и обработването им от YouTube, може да бъде намерена в Политиката за поверителност. Там ще намерите също допълнителна информация за Вашите права и опции за настройка за защита на Вашата поверителност: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(г) Google Maps (Карти на Google)

На този Уебсайт използваме офертата на Google Maps въз основа на нашите законни интереси (т.е. интерес към оптимизирането на нашата онлайн оферта, както е определено в Член 6, параграф 1, параграф 1, буква (е) от ОРЗД). Това ни позволява да показваме интерактивни карти директно на Уебсайта и Ви дава възможност да използвате уместно функцията за карти, напр. когато използвате нашия Storefinder.

Когато посещавате Уебсайта, Google получава Вашия IP адрес и информацията, че сте посетили съответната подстраница на нашия Уебсайт. Това се случва независимо дали Google предоставя потребителски акаунт, чрез който сте се вписали, или няма такъв потребителски акаунт. Ако сте се вписали с Google, Вашите данни ще бъдат свързани директно с Вашия акаунт. Ако не желаете данните Ви да бъдат свързани с Вашия профил в Google, трябва да излезете, преди да активирате бутона. Google съхранява Вашите данни като потребителски профили и ги използва за целите на рекламирането, пазарното проучване и/или свързан с нуждите дизайн на уебсайта. Такъв анализ се извършва конкретно (дори за потребители, които не са вписани) за предоставяне на реклама, която е подходяща за техните нужди и за информиране на други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия Уебсайт. Имате право на възражение срещу създаването на тези потребителски профили и трябва да се свържете с Google, за да упражните това право.

Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането на данни и обработването им от доставчика на добавката може да бъде намерена в Политиката за поверителност на доставчика. Там ще намерите също допълнителна информация относно Вашите права в това отношение и ще зададете опции за защита на Вашата поверителност: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(e) Интерактивен дигитален асистент (Zoovu)

Този Уебсайт предлага Интерактивен дигитален асистент. Тази услуга се предоставя от Zoovu (Германия) GmbH, Skalitzer Str. 104, 10997 Berlin, Germany (Германия) Ние използваме този инструмент на своя собствена отговорност и сключихме споразумение за защита на данните със Zoovu, че данните на нашите клиенти могат да бъдат обработвани само въз основа на нашите инструкции, не трябва да бъдат споделяни с трети страни и трябва да бъдат подходящо защитени технически.

Когато използвате услугата и ако сте ни дали разрешение за това, напр. като ни дадете Вашето съгласие чрез банера за проследяване, ние събираме следните данни за използване:

  • данни за използване: (ефикасност на Дигитален асистент, отговаряне на въпроси, навигация, препоръки за продукти, покупки)

  • браузър / операционна система / използвано устройство

  • източник на референцията

Събраните данни за използване (с помощта на идентификатор на бисквитка) се използват за подобряване на използването на Дигитален асистент, за технически цели и за подобряване на услугата. Вашият IP адрес не се записва. Поради това не е възможно установяване самоличността на потребителя от използвания ИД.

Ако не сте ни дали разрешение да го направим, напр. като откажете да дадете съгласието си чрез банера за проследяване, ще бъдат поставени само тези бисквитки, които са необходими за предоставяне на услугата, но няма да има проследяване на използването, както е описано по-горе.

(е) Instagram

В нашата онлайн оферта може да бъде включено съдържание от Instagram. Ние правим това въз основа на Член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД, тъй като имаме интерес да направим нашия уебсайт привлекателен чрез включване на съдържание на трети страни. За повече информация, моля, вижте Политиката за поверителност на Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy.

(ж) Pinterest

В нашата онлайн оферта може да бъде включено съдържание от Pinterest. Ние правим това въз основа на Член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД, тъй като имаме интерес да направим нашия уебсайт привлекателен чрез включване на съдържание на трети страни. Можете да намерите Политиката за поверителност на Pinterest на адрес https://policy.pinterest.com/.

(з) Добавка за Openweather

В нашата онлайн оферта може да бъде включено съдържание от Openweather Ltd. Ние правим това въз основа на Член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД, тъй като имаме интерес да направим нашия уебсайт привлекателен чрез включване на съдържание на трети страни. Политиката за поверителност на Openweather Ltd. може да бъде намерена на https://openweather.co.uk/privacy-policy.

(и) Commerce Connector

В нашата онлайн оферта може да бъде включено съдържание от Commerce Connector. Ние правим това въз основа на Член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД, тъй като имаме интерес да направим нашия уебсайт привлекателен чрез включване на съдържание на трети страни. Можете да намерите допълнителна информация в Политиката за поверителност на Commerce Connector: https://www.commerce-connector.com/web/policy-cco/

(й) Управление на даването на съгласие

Ние интегрирахме инструмента за управление на даването на съгласието „Управление на даването на съгласието“ (www.consentmanager.net) от Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Sweden, info@consentmanager.net) на нашия Уебсайт, за да изискваме съгласие за обработването на данни, използването на бисквитки или подобни функции. С помощта на „Управление на даването на съгласие“ имате възможност да дадете или да откажете да дадете съгласието си за определени функционалности на нашия Уебсайт, напр. с цел интегриране на външни елементи, интегриране на съдържание за стрийминг, статистически анализ, измерване на обхвата и персонализирана реклама. С помощта на „Управление на даването на съгласие“ можете да дадете или да откажете да дадете съгласието си за всички функции или да дадете съгласието си за индивидуални цели или отделни функции. Можете също така да промените направените от Вас настройки със задна дата. Целта на интегрирането на „Управление на даването на съгласие“ е потребителите на нашия Уебсайт да вземат сами решение за нещата, посочени по-горе, и да могат да променят направените вече настройки като част от по-нататъшното им използване на нашия Уебсайт. В хода на използването на „Управление на даването на съгласие“ се обработват лични данни, както и информация за използваните устройства, като IP адреса.

Правното основание за обработването е Член 6, параграф 1, буква в), Член 6, параграф 3, буква а) и Член 7, параграф 1 от ОРЗД, и алтернативно (е). С обработването на данните на нашите клиенти ние (администраторът съгласно ОРЗД) им помагаме в изпълнението на техните законови задължения (напр. задължение за предоставяне на доказателство). Нашите законни интереси във връзка с обработването са съхраняването на потребителски настройки и предпочитания във връзка с използването на бисквитки и други функционалности. „Управление на даването на съгласие“ съхранява Вашите данни, докато Вашите потребителски настройки са активни. Съгласието се изисква отново две години след задаване на потребителските настройки. Зададените потребителски настройки след това се съхраняват отново за този период.

Можете да възразите срещу обработването. Вашето право на възражение произтича от причини, свързани с конкретната Ви ситуация. Ако желаете да възразите, моля, изпратете имейл на info@consentmanager.net.6. Оценка на данните за използване („проследяване“) и информация, свързана с използването („(пре)насочване“)

(a) Общи условия

Ние искаме да персонализираме съдържанието на нашия Уебсайт възможно най-точно спрямо Вашите интереси и по този начин да подобрим нашата услуга за Вас. Ние използваме т.нар. проследяващи технологии за установяване предпочитанията за използване и по-конкретно популярни области на Уебсайта.

Ние използваме т.нар. (пре)насочващи технологии за адаптиране на нашия онлайн маркетинг (напр. банер реклама) по-конкретно към Вашите интереси, свързани с използването. Те се четат и използват, когато посещавате други уебсайтове, които работят с доставчиците на тези (пре)насочващи технологии, за да Ви предоставят информация, която е възможно най-интересна.

Когато се използват горепосочените технологии, бисквитките на нашия Уебсайт и (в случай на пренасочване) на уебсайтове на трети страни ще записват Вашия интерес към нашите продукти и услуги. Това включва използването на произволни идентификатори (т.нар. идентификатори на „бисквитки“), които ние не свързваме с Вашето име, адрес или подобна информация, дори ако тази информация е известна на нас (напр. от съществуващи договорни отношения), освен ако не сте дали съгласието си за това.

(б) Google Analytics (основна версия)

За целите на разработването и непрекъснатото оптимизиране на Уебсайта в съответствие с изискванията, ние използваме основната версия на Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“) въз основа на Член 6(1)(1)(а) от ОРЗД (Съгласие). Google Analytics използва бисквитки (текстови файлове), които се съхраняват на Вашия компютър и ни позволяват да анализираме Вашето използване на Уебсайта. Google ще използва тази информация от наше име, за да оцени Вашето използване на Уебсайта и да съставя отчети за дейността на уебсайта. Google обработва данните, събрани чрез използването на „основната версия“ на Google Analytics изключително според нашите инструкции и за нашите цели. Доколкото данните, събрани чрез Google Analytics, се използват за рекламните технологии на Google (напр. Google Remarketing) и в този случай се обработват също от Google за собствени цели и/или за целите на трети страни, такова обработване ще се извършва само ако сте дали съгласието си за използването на такава рекламна технология на Уебсайта.

Този уебсайт използва Google Analytics с разширението „_anonymizeIp()“. Това позволява IP адресите да бъдат обработени допълнително в съкратена форма, като по този начин се изключва възможността съкратените адреси да бъдат лично идентифицирани. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър. Въпреки това, моля, обърнете внимание, че ако го направите, може да не сте в състояние да използвате пълната функционалност на този Уебсайт. Можете също така да предотвратите събирането от Google на данни, генерирани от бисквитката и свързани с използването от Ваша страна на Уебсайта (включително Вашия IP адрес), както и обработването на тези данни от Google чрез изтегляне и инсталиране на добавката за браузър, налична на следната връзка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

В изключителните случаи, в които личните данни се прехвърлят в САЩ, ние сме приели така наречените стандартни договорни клаузи с Google.

(в) Olapic

Ние използваме услугата на маркетинговата платформа Olapic Inc. New York, САЩ („Olapic“). Olapic търси за нас изображения и видеоклипове в Instagram, които показват нашите продукти и може да са подходящи за споделяне с нашата общност („Приноси“). Ако искаме да споделим тези Приноси чрез интернет и/или да ги разпространим чрез печатни медии, ще се свържем с потребителите на Instagram, които са качили съответния Принос в техния профил. Ако са съгласни и желаят да ни предоставят поисканите права, съответните потребители на Instagram могат да потвърдят нашите условия за участие.

Възможно е също качването на снимки директно. За тази цел можете да използвате акаунта си в социалните медии или да качите изображението директно от Вашия компютър. В последния случай можете да решите сами кое име да се показва.

Всяко използване на Приноси и всяка свързана с тях информация се извършва само със съгласието на съответния потребител, Член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Ако споделяме Приносите чрез интернет и/или ги разпространяваме в печатни медии, ние ще споделим приноса и всяка информация, свързана с него, и ще предоставим потребителското име.

Ние използваме Olapic, защото имаме интерес да рекламираме нашите продукти чрез цифрови и нецифрови канали и да достигаме нашата целева група чрез социалните медии. Правното основание за използването е Член 6, параграф 1, буква б) и е) от ОРЗД.

Информация за третата страна: Olapic Inc. New York, САЩ. Условия за ползване: http://www.olapic.com/tos/ и Политика за поверителност: http://www.olapic.com/privacy-policy/

(г) Пренасочване във Facebook (Персонализирана аудитория на Уебсайта)

В този Уебсайт е интегриран пиксел на Facebook Ireland Limited (персонализиран пиксел на уебсайта). Ако сте дали съгласието си, този пиксел събира информация за използването на този Уебсайт (напр. информация за разглежданите продукти) от нас и Facebook Ireland Limited със съвместна отговорност и я предава на Facebook Ireland Limited. Тази информация може да бъде свързана лично с Вас чрез използване на друга информация, която Facebook Ireland Limited е съхранявала за Вас, например, защото имате акаунт в социалната мрежа „Facebook“. Информацията, събрана чрез пиксела, може да се използва за показване на реклами въз основа на интересите на нашите оферти във Вашия акаунт във Facebook (пренасочване). Информацията, събрана чрез пиксела, може също да бъде обобщена от Facebook Ireland Limited и обобщената информация може да се използва от Facebook Ireland Limited за собствени рекламни цели и за рекламни цели на трети страни. Например, Facebook Ireland Limited може да направи извод за определени интереси от Вашето поведение при сърфиране в този Уебсайт и може също да използва тази информация, за да рекламира оферти на трети страни. Facebook Ireland Limited може също да обедини пикселната информация с друга информация, която е събрала за Вас чрез други уебсайтове и/или във връзка с използването от Ваша страна на социалната мрежа „Facebook“ за съхраняване на Вашия профил във Facebook Ireland Limited. Този профил може да се използва за рекламни цели. Facebook Ireland Limited носи самостоятелна отговорност за постоянното съхранение и показаното по-нататъшно обработване на данните за проследяване, събрани чрез пиксела за персонализираната аудитория на уебсайта, използван на този Уебсайт. Правното основание за това обработване на данни е Член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

За повече информация относно поверителността във Facebook Ireland Limited, моля, посетете https://www.facebook.com/policy.php. Тук ще намерите също информация за това, как да упражнявате правата си (напр. право на изтриване) по отношение на Facebook Ireland Limited. Можете да оттеглите съгласието си за прехвърляне на данни към Facebook Ireland Limited, като използвате пиксела на този Уебсайт на адрес https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

(д) Google Marketing

Ние използваме продукти на Google Marketing (напр. Search Ad, Display & Video 360) само с Вашето изрично съгласие, което можете да декларирате, като кликнете върху бутона „Agree“ (Приемам) в банера с бисквитки на Уебсайта. Ние съхраняваме Вашето съгласие в бисквитка на Вашето крайно устройство, така че да не се изисква съгласието Ви всеки път когато посещавате нашия Уебсайт и по правни причини заедно с IP адреса и времето на нашите сървъри; ние ще изтрием тази информация или ще ограничим нейното обработване, ако оттеглите Вашето съгласие. Google използва лични данни за персонализиране на реклами и бисквитки, които могат да се използват за персонализирано и за неперсонализирано рекламиране. Допълнителна информация е налична на https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de.

(е) TikTok

Ние използваме на този Уебсайт пиксел от доставчика TikTok (за еС: TikTok Information Technologies UK Limited, Aviation House, 125 Kingsway Holborn, London, WC2B 6NH.). Това е код, който сме въвели на нашия Уебсайт. С помощта на този код, ако сте дали съгласието си, ще бъде установена връзка със сървърите на TikTok, когато посещавате нашия Уебсайт за проследяване на поведението Ви на нашия Уебсайт. На TikTok могат да бъдат прехвърлени също лични данни, като IP адрес и друга информация, като ИД на устройство, тип устройство и операционна система. TikTok използва имейл или друга информация за вписване или устройство за идентифициране на потребителите на нашия Уебсайт и за свързване на техните действия с потребителски акаунт в TikTok.

TikTok използва тези данни, за да показва реклами на своите потребители по целеви и персонализиран начин и за създаване на потребителски профили въз основа на интересите. Събраните данни ще бъдат използвани само от нас като част от измерването на ефективността на поставянията на реклами.

По принцип Вашите данни ще бъдат обработвани в рамките на ЕС или ЕИЗ. За тази цел е сключено съответното споразумение за защита на данните с TikTok. Ако личните данни се предават в държави извън ЕС или ЕИЗ, това се извършва на основата на примерни договори на т.нар. стандартни договорни клаузи.

Можете да намерите Политиката за поверителност на TikTok тук: https://www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy.7. Информация относно Бюлетините

(a) Общи условия

Ние изпращаме бюлетини само като имейли с промоционална информация за нашите продукти, оферти, промоции и нашата компания (наричани по-долу „Бюлетини“) със съгласието на получателя или със законно разрешение, Член 6, параграф 1, буква а) и Член 7 от ОРЗД. Следната информация има за цел да Ви информира за регистрацията, процедурите за изпращане и оценяване, както и Вашите права да възразите.

(б) Регистрация

Достатъчно е да предоставите Вашия имейл адрес, за да се регистрирате за Бюлетина.

Регистрацията се извършва с т.нар. процедура за двойно потвърждение. Това означава, че след регистрацията ще получите имейл с искане за потвърждение на Вашата регистрация. Това потвърждение е необходимо, за да не може никой да се регистрира с неизвестни имейл адреси.

Регистрациите за Бюлетина се записват, за да може да се докаже процеса на регистрация в съответствие с правните изисквания. Това включва съхранение на времето на регистрацията и потвърждението, както и на IP адреса. Ще бъдат регистрирани също промените във Вашите данни, съхранявани от нас.

(в) Процедури за оценка

Бюлетините съдържат т.нар. „уеб маяк“, т.е. файл с размер на пиксел, който се извлича от нас или от нашия доставчик на услуги, когато Бюлетинът се отваря от сървър и подобни технологии. Като част от това извличане, първоначално ще се събира техническа информация, като например информация за браузъра и Вашата система, както и Вашия IP адрес и час на извличане. Тази информация се използва за техническо подобрение на услугите въз основа на техническите данни или целевите групи и тяхното поведение за четене въз основа на местата на извличане (които могат да бъдат определени с помощта на IP адреса) или часовете на достъп. Статистическите проучвания също така включват определяне дали бюлетините са отворени, кога са отворени и на кои връзки е кликнато. Тази информация може да бъде свързана с отделните получатели на Бюлетина по технически причини. Въпреки това, ние нямаме цел да наблюдаваме отделните потребители. Ние използваме оценките предимно за разпознаване навиците за четене на нашите потребители и за адаптиране на нашето съдържание към тях или да изпращаме различно съдържание според техните интереси. Правното основание за това е Член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД.

(г) Отмяна

Можете да се отпишете от нашия Бюлетин по всяко време, т.е. да оттеглите Вашето съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието до неговото оттегляне. В края на всеки Бюлетин ще намерите връзка за отмяна на Бюлетина.

Когато се отпишете от Бюлетина, личните данни ще бъдат изтрити, освен ако запазването им не се изисква или е оправдано по закон и в този случай обработването е ограничено само до тези изключителни цели. По-конкретно, може да използваме предоставените имейл адреси за период до три години въз основа на нашите законни интереси в съответствие с Член 6, параграф 1, буква (е) от ОРЗД, преди да ги изтрием с цел изпращане на Бюлетина, за да можем да докажем предоставено преди това съгласие. Обработването на тези данни се ограничава до целта на евентуална защита срещу претенции. Индивидуално искане за изтриване е възможно по всяко време, ако едновременно с това е потвърдено предоставено преди това съгласие.8. Нашето присъствие в социалните медии

Ние поддържаме също корпоративно присъствие в социални мрежи като Facebook и Instagram, към които свързваме нашия Уебсайт. Когато осъществявате достъп до съответните мрежи и платформи, се прилагат условията и насоките за обработка на данни на съответните оператори, върху които нямаме влияние. Когато правите това, данните могат да бъдат обработвани също извън Европейския съюз.9. Вашите права на субект на данни

(a) Право на достъп до информация

Вие имате право, по всяко време и при поискване, да получите от нас информация за обработваните от нас лични данни в съответствие с Член 15 от ОРЗД. Можете да изпратите заявка по пощата или по имейл за тази цел на предоставения адрес за контакт.

(б) Право на коригиране на неправилни данни

Имате право да поискате да коригираме без неоправдано забавяне личните данни, които Ви засягат, в съответствие с Член 16 от ОРЗД, ако са неправилни. Моля, свържете се с нас на предоставения адрес, за да направите това.

(в) Право на изтриване

В съответствие с условията, описани в Член 17 от ОРЗД, имате право да поискате да изтрием личните данни, които Ви засягат. Тези условия предвиждат конкретно право на изтриване, ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин, както и в случаи на неправомерно обработване, оттегляне или съществуването на задължение за изтриване на данните съгласно законодателството на Европейския съюз или законодателството на държавата членка, на която сме подчинени. Моля, свържете се с нас на предоставения адрес, за да упражните правото си на изтриване.

(г) Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате да ограничим обработването в съответствие с Член 18 от ОРЗД. Това право съществува конкретно, ако се оспорва точността на личните данни между потребителя и нас, за периода от време, необходим за проверка на тяхната точност, както и ако потребителят поиска ограничено обработване вместо изтриване, ако има съществуващо право на изтриване; също така, ако данните вече не са необходими за целите, които имаме, но потребителят се нуждае от него, за да предяви, упражни или защити правни искове, и ако успешното упражняване на възражение все още е оспорвано между нас и потребителя. Моля, свържете се с нас на предоставения адрес, за да упражните правото си на ограничаване на обработването.

(д) Право на преносимост на данните

Имате право да получавате от нас личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, обичаен, машинно четим формат в съответствие с Член 20 от ОРЗД. Моля, свържете се с нас на предоставения адрес, за да упражните правото си на преносимост на данните.

(е) Право на възражение

Съгласно Член 21 от ОРЗД, поради причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, което се извършва въз основа на Член 6, параграф 1, буква (д) или (е) от ОРЗД. Ние ще прекратим обработването на Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем основателни причини за обработването, които превишават Вашите интереси, права и свободи, или ако обработването служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

(ж) Право на оттегляне на съгласие (в случай на предоставено съгласие)

Имате право да оттеглите с бъдещ ефект съгласието, предоставено в съответствие с Член 7, параграф 3 от ОРЗД. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено до оттеглянето му въз основа на съгласието.

(з) Право на подаване на оплакване

Имате право също да подадете оплаквания до надзорните органи за защита на данните.

Компетентният надзорен орган за нас е:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (Комисарят по защита на данните в Хесе)

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Germany (Германия)

P.O. Box 31 63, 65021 Wiesbaden, Germany (Германия)

Телефон: +49 611 14080

Факс: +49 611 1408 – 900

Имейл: poststelle@datenschutz.hessen.de

Интернет на: http://www.datenschutz.hessen.de10. Актуализиране на Политиката за поверителност

Последна актуализация на тази Политика за поверителност: Ноември 2020 г. Промените в нашата оферта могат да наложат също промяна на настоящата Политика за поверителност. Моля, информирайте се редовно за съдържанието на нашата Политика за поверителност. Също така ще Ви уведомим своевременно, когато промените изискват Вашето съдействие (напр. съгласие) или друго специално уведомление.