Условия за ползване

Уебсайтътна Catrice website е он-лайн представяне на cosnova GmbH             ( в текста по-надолу като "cosnova")  и дава информация и данни от други сайтове посредством препратки (internet links). Тази база данни е предназначена единствено, за да насочва и информираи не може да се разчита като абсолютно точна или пълна.

§ 1 Обект на валидност

cosnova  е отговорна само за съдържанието, създадено, публикувано и разпорстранено от тях. Тези основни правила за ползване са упоменати и на www.catrice.de, www.catrice.eu  както и всички субдомейни принадлежат на този домейн и/или на Catrice websites, интирнет присъствие или онлайн оферти by Catrice.

§ 2 Отговорности

cosnova може да носи отговорност за умишлено или поради груба небрежност неизпълнение на служебните задължения, независимо от степента на виновност в случай на нараняване с опасност на живота и здравето. В случай, че има умисъл и груба небрежност, както и малко по -небрежните нарушения на съществени задължение по договора от значение за постигане на целите на договора. c

osnova може да бъде подведена под отговорност в съответствие с приложимото законодателство за такива вреди, които са били предвидими относно естеството на задачата. Всички искове, включително всякакви претенции за възстановаване поради нарушение на договорни задължение и от незаконни действия.

cosnova не носи отговорност за нарушения в качеството на достъп поради форсмажорни обстоятелства или в резулат на събития, които cosnova не може да контролира - разпределние на мрежи и портали. cosnova не гарантира, че сайта ще функциунира без прекъсване. Евентуални грешки се коригират. Не гарантира, че съдържанието на сайта е точно и пълно. 

§ 3 Авторски Права

Съдържанието на уебсайта на Catrice е защитено с авторски права. За използването на всякаква част от уебсайта ще се прилагат законите за авторското право. този уебсайт не може да се променя, копира, препубликува, премества, разпространява или запазва без позволението на cosnova. Материалите могат да се използват единствено за лична, некомерсиална цел и под стриктния надзор и позволение от страна на автора.

Продажба и всякакв вид комерсиално използване е строго забранено!

§ 4 Защита на данните

cosnova изцяло подкрепя спазването на законовите разпоредби за защита на неприкосновеност на личните данни и правото на конфиденциалност на съобщенията. Моля погледнете data protection statement на cosnova.

§ 5 Dispute Resolution

Follow this link to the website of the European Commission’s entity for online dispute resolution for consumer disputes: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. We do no to participate in dispute resolution procedures.

§ 6 Заключителни разпоредби

тези условия за ползване и всички легални отношение между потребителите на уебсайта на Catrice са обект на немското правосъдие. В случай, че една или повече от разпоредбите на Общите условия за ползване е или стане невалидна, валидността на всички останали разпоредби  остава незасегната.