Opći uvjeti korištenja

Catrice web stranica je online prisutnost cosnova GmbH (u daljnjem tekstu: " cosnova ") i pruža informacije i podatke kao i podatke sa drugih web stranica putem hiperveza (internetske veze). Ove informacije i podaci su namijenjeni isključivo za informativne svrhe i ne mogu se nadopunjavati ,djelomično ili u cijelosti.

§ 1 ograničenje korištenja

cosnova je odgovorna jedino za sadržaj koji je kreiran, objavljen ili distribuiran s njihove strane. Ovi Opći uvjeti korištenja primjenjuju se na sadržaj web stranice www.catrice.de , www.catrice.eu kao i sve poddomene koje pripadaju tim domenama i / ili Catrice web stranicama, cosnova internet prisutnosti ili on-line ponudi by Catrice.

§ 2 ograničenje odgovornosti

cosnova će jedino biti odgovorna u slučaju namjernog ili grubog nemara i kršenja dužnosti ukoliko ; sukladno stupnju krivnje u slučaju ozljede na život, tijelo ili zdravlje . U slučaju namjerne ili krajnje nepažnje , kao i nemarne povrede bitnih ugovornih obveza za postizanje svrhe ugovora , cosnova se može smatrati odgovornim samo u skladu s važećim zakonskim propisima za štete koje su bile predvidive, a odnose se na prirodu i opseg zadatka . Nadalje , bilo koja potraživanja za naknadu izravne ili neizravne štete su isključena bez obzira na pravne osnove , uključujući sve zahtjeve za naknadu zbog povrede prethodno ugovornih obveza te od nezakonitog djelovanja.

cosnova nije odgovoran za smetnje u kvaliteti pristupačnosti zbog više sile ili zbog događaja koje cosnova ne može kontrolirati, posebice sloma komunikacijskih mreža i pristupa. cosnova ne jamči da će web stranica neprekidno i točno funkcionirati te da će moguće pogreške biti ispravljene. Također ne garantira da je sadržaj stranice ispravan.

§ 3 Copyright

Sadržaj na web stranici Catrice zaštićen je autorskim pravima. Korištenje ovog sadržaja podliježe važećim zakonima o Zaštiti autorskih prava . Ova web stranica ne smije se mijenjati , kopirati, objavljivati, prenositi , dijeliti ili spremati bez odobrenja cosnove . Materijal se može koristiti isključivo za privatne, nekomercijalne svrhe i uz obvezatno pridržavanje odredbi o zaštiti autorskih prava .

Jednostavna , neisključiva i neprenosiva licenca odobrava se za pokriće jednokratnog skidanja i spremanja softvera , indeksa , podataka i njihovog sadržaja posebno dodijeljenih cosnovi za preuzimanje. Sva daljnja prava ostaju kod cosnove. Prodaja i bilo kakve komercijalne svrhe su stoga strogo zabranjene.

§ 4 Zaštita podataka

cosnova je u potpunosti predana poštivanju zakonskih propisa o Zaštiti privatnosti i Zakona o tajnosti telekomunikacija. U tom kontekstu , uputite i obratite posebnu pozornost na izjavu o zaštiti podataka iz cosnova.

§ 5 Rješavanje sporova

"Slijedite ovaj link na web stranicu European Commission’s entity (Europske komisije) za online rješavanje sporova za potrošače: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ne sudjelujemo u postupcima rješavanja sporova."

§ 6 Završne odredbe

Ovi Opći uvjeti korištenja , kao i svi pravni odnosi između korisnika na web stranici Catrice i cosnove podliježu njemačkom zakonu . U slučaju da je jedna ili više odredbi Općih uvjeta korištenja nevažeća ili postane nevažeća, pravovaljanost svih ostalih odredbi ostaje time nepromijenjena.